Tryggheten står i centrum när vi ska städa upp efter S

Norrköping är i grunden en fantastisk stad, men nästan hundra år av socialdemokraternas politik har skapat stora problem.

Debatt 11 oktober 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu går vi in i ett långsiktigt och stabilt majoritetssamarbete med tre andra partier – M, L och KD. Ett upplägg som liknar det som formas på riksplanet. Det handlar om att återställa ordningen i Norrköping och det är vi övertygade om att vi ska kunna göra tillsammans med tre partier som sakpolitiskt står oss förhållandevis nära. 

Framför allt handlar det om att återskapa trygghet, lag och ordning i Norrköping. Det handlar om att ge vårt samhälle, och framför allt Norrköpings elever och lärare, en välfungerande skola. Det handlar om att arbeta aktivt för att ge dem som har rätt till vård och omsorg valuta för skattepengarna. Här behöver vi se allvaret i en ökad psykisk ohälsa, där unga är särskilt drabbade, och ta till åtgärder som kan möta den stora folkhälsoutmaning som vi faktiskt står inför.

Dessa tre viktiga vallöften kommer nu att finnas med i den politik kring vilken vi skall samverka med de tre borgerliga partierna. Vi har rivstartat med ett trygghetsprogram. Narkotikahundar för att få bort grov kriminalitet är en viktig del. Övervakningskameror för att förebygga och lösa brott samt ordningsvakter för att i samarbete med polisen skapa trygghet utgör andra viktiga bitar i vårt program.
 

Vi kommer under den närmaste mandatperioden även att lägga fram ytterligare delar av vår politik. Väljarna ska se, att det går att lita på Sverigedemokraterna.
  

Vi vet att vi är rätt ute: Tryggheten – det visar flertalet undersökningar - är avgörande för människors och företagares välbefinnande i vår kommun. Vi ser det akuta behovet för människor – unga som gamla. Och inte minst för att höja Norrköpings status i näringslivets ögon. Våra företag skall våga stanna kvar i Norrköping. Här finns mycket att ta tag i för att göra Norrköping bra igen.

Men förutom de svårigheter socialdemokraternas vanskötsel har skapat för människor ser vi också externa problem som hopar sig: Sverige och Norrköping går in i en lågkonjunktur och inte långt från Sverige rasar ett ryskt angreppskrig mot en fredlig granne som väcker stor oro för framtiden. Ovanpå det skall vi nu städa upp efter ett långt vanstyre i vårt Norrköping.

Detta kommer att bli en gigantisk uppgift som tar lång tid och mycket kraft i anspråk. Det kommer att gå - nu är vi med och styr Norrköping. Men vi ber därför om ert tålamod, samtidigt som vi tackar för att vi har fått ert förtroende. 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa