Trafikverket har fel på två sätt

Trafikverket har just släppt en rapport, som visar att de fossila utsläppen från vägtrafiken är de lägsta, sedan mätningarna startade för trettio år sedan. Jättebra.

Debatt 10 mars 2023 08:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt konstaterar man att det är omöjligt att nå klimatmålen utan mer biodrivmedel. Mindre bra.
”Det finns inget sätt att ersätta det” säger Trafikverkets representant.
Men han har fel på två sätt.
För det första så släpper biodrivmedel ut lika mycket koldioxid som fossila drivmedel, när de förbränns i fordonets motor.
Men dessa utsläpp räknas inte vid rapporteringen av de svenska utsläppen. Det är därför reduktionsplikten anses minska utsläppen. I själva verket byter man bara ut de fossila utsläppen mot biogena utsläpp och de totala koldioxidutsläppen minskar inte alls. Det spelar ju ingen roll om koldioxiden kommer från fossila eller biogena drivmedel. Halten i atmosfären ökar ju lika mycket och bestämmer upphettningen av jorden.
För det andra finns det ett snabbare och enklare sätt att minska utsläppen och det är helt enkelt att minska biltrafiken med olika regleringar och bättre kollektivtrafik.
En lösning som både minskar biltrafiken och utsläppen av fossil liksom biogen koldioxid är Avgift och Utdelning, som innebär att alla drivmedel i vägtrafiken påförs en stigande avgift, som kompenseras av att alla får en månatlig utdelning. Utdelningen kommer för de flesta vara större än den ökade drivmedelskostnaden och skapar därigenom acceptans för de nödvändiga prishöjningarna.
Ett rättvist förslag som gynnar de flesta och bidrar till ett bättre liv för våra barn och barnbarn.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa