Tintin är tyvärr bara ett i raden av mördade barn

Hur många barn ska mot sin vilja tvingas bo hos en vårdnadshavare som är hotfull och våldsam? Det måste bli ett slut på detta!

Manifestation i Luleå för åttaårige Tintin som mördades av sin pappa.

Manifestation i Luleå för åttaårige Tintin som mördades av sin pappa.

Foto: Petra Älvstrand

Debatt2023-02-12 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har deklarerat att Barnkonventionen ska gälla som lag i Sverige och då måste våra politiker se till att regelverk och lagar är så tydliga att den efterlevs, så att inga fler barn ska behöva leva i skräck eller mördas av en våldsam vårdnadshavare!

Barnets bästa måste vara nummer ett! Barnets vilja och väl och ve måste gå före en förälders ensidiga krav om att få rätt i rätten och utöva makt över en mamma som bara vill skydda sitt barn från ytterligare våld.

Mammor, som oftast under barnens första år haft huvudansvaret för omsorg och fostran och som barnet därför etablerat en stark anknytning till, blir misstänkliggjorda i domstolar och inte trodda i s k vårdnadstvister, när de bara vill göra allt för att skydda sina barn från en våldsam och hotfull pappa. Mammor, som är välutbildade, ansvarsfulla, saknar brottsregister och bara vill ge sina barn trygghet, misskrediteras i domstolar istället för att tas på det allvar som de förtjänar. Barnen har inte ens någon talan och saknar ombud som kan föra den i domstol. Istället tilldöms vårdnaden den vuxne i relationen som har både anmälningar och ett brottsregister som visar på ett icke oansenligt våldskapital, trots att barnet uttrycker både rädsla och förtvivlan över att tvingas bo hos en våldsverkare och behöva skiljas från den trygga och beskyddande föräldern.

Det behövs inga fler utredningar, förändringen måste ske NU! Alla med sunt förnuft inser att man måste lyssna till barnet och att den förälder i en vårdnadstvist som tagit det största ansvaret under småbarnsåren, också är den som barnet har den starkaste anknytningen till och där barnet uttryckligen anger var hen vill bo, ska naturligtvis få vårdnaden. Den förälder som visat prov på hot och våld och där barnen visar att de är rädda och motsätter sig umgänge, är naturligtvis olämplig att ta ansvar för ett barn och skall heller inte ha umgängesrätt, en sådan förälder har förverkat sin rätt att ens begära att få vårdnaden. Sådana män använder endast sina barn som slagträn med avsikt att straffa den kvinna som lämnat honom!

Nu är det hög tid att visa att Sverige menar allvar med att barnkonventionen och barnens bästa är prio ett! Man kan inte bara skrapa lite på ytan av den gamla lagstiftningen utan nu måste det bli en riktig förändring! Det finns åtskilliga exempel på hur den gamla lagstiftningen gått helt snett och förstört barn för livet! Det finns alltför många exempel på hur psykisk ohälsa kommer som ett brev på posten när man kör över barn på detta vis!

Ge domstolarna och socialtjänsterna tydligare riktlinjer, exempelvis att inget barn ska behöva bo hos eller besöka den ena föräldern mot sin vilja!

Stoppa domar som bygger på PA(S), som är kvasivetenskap utan förankring i verkligheten!

Barn och kvinnor har under alltför många år offrats, för att domstolar fattat felaktiga beslut och inte sett till de faktiska omständigheterna och inte heller lyssnat till barnen.

För barnets bästa på allvar!

Paula Tidefjärd, farmor, entreprenör, och engagerad samhällsmedborgare

Gunilla Madegård, pedagog, musikpsykolog, fritidsforskare, granskare

Fia Sander, representant #eftervåldet

Maria Eklund Andersson, Representant #barnsfamiljefrid

Nancy Olsson, Carola Johansson. Annette Strömberg och Natalia Bertrand, styrelsemedlemmar i den idéella föreningen 

MAYDAY Europe, som verkar för en återförening mellan barn och skyddande föräldrar.