Ta bort subvention som inte gynnar oss

Debatt 22 november 2021 08:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var tredje svensk nyregistrerad klimatbonusbil hamnar utomlands. Det betyder att klimatnyttan som svenska politiker vill uppnå med klimatbonus i stället kommer andra länder till godo.Tanken med av klimatbonusbilar är att snabba på Sveriges omställning till klimatvänliga bilar och senare då dessa kommer ut på svensk andrahandsmarknad, ersätta de minst miljövänliga och samtidigt medverka till att minska Sveriges Koldioxid (CO2) utsläpp.

Enligt Trafikanalys har under de sex senaste åren 12 578 miljösubventionerade bilar exporterats från Sverige till annat land, med en stor andel till Norge. Att förse andra länder med i Sverige subventionerad klimatbonusbilar, är inte enbart en miljömässig förlust, utan även ekonomisk.

Sedan Bonus malus systemet togs i bruk den 1 juli 2018, har Sverige enligt beräkningar från Chalmers Industriteknik gått miste om en utsläppsminskning på närmare 200 000 ton CO2. Utöver tillkommer en samhällsekonomisk kostnad på strax 900 miljoner kronor för de miljösubventionerade bilar, som exporterats utomlands. Meningen med Bonus malus systemets subventioner, var att den ska vara självfinansierad, men så är inte fallet. Nyligen föreslog regeringen i höständringsbudgeten för 2021 ett tillskott med 1 900 miljoner kronor för att finansiera den ökade kostnaden för klimatbonusen.

Enligt Konjunkturinstitutet kommer denna miljösubvention inte ha någon framtida inverkan på försäljningen. Dessa bilar kommer  på sikt att öka utan subventioner. Då dagens klimatbonussystem är ineffektivt är det dags att sätta stoppa för denna miljö och samhällsekonomiska förlust.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ekonomi

Nytt prisrekord – kraftverket i Karlshamn i gång

Nytt prisrekord – kraftverket i Karlshamn i gång

Debatt: Vättern - sju generationer bakåt och framåt

Vättern - sju generationer bakåt och framåt
Rymden

Då är chansen störst att se Musks satellittåg

Då är chansen störst att se Musks satellittåg
Natur

Larm om kemikalier i svenska kräftor

Larm om kemikalier i svenska kräftor
Natur

Små och fula blåmusslor ska rädda beståndet

Små och fula blåmusslor ska rädda beståndet
Visa fler