Precis så här ville vi sverigedemokrater ha det

Invändningen från S saknar praktisk betydelse och skall nog bara ses som en ren markering.

Christopher Jarnvall (SD) är nöjd med uppgörelsen som Norrköpings kommun gjort med Elite Hotels om driften av verksamheten i Louis de Geer hallen.

Christopher Jarnvall (SD) är nöjd med uppgörelsen som Norrköpings kommun gjort med Elite Hotels om driften av verksamheten i Louis de Geer hallen.

Foto: Eva Jensen

Debatt2024-07-10 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen blev det klart att Elite Hotels köper Louis De Geer konsert och kongress (LDG), det bolag som driver verksamheten i De Geer-hallen. Själva fastigheten blir kvar i kommunal ägo och villkoren för Norrköpings symfoniorkester kommer fortsatt att vara goda. SON ser positivt på det framtida samarbetet. Precis så ville vi sverigedemokrater ha det. 

Detta är resultatet av ett väl fungerande majoritetsstyre där vi lyssnar på varandra och ser och arbetar åt samma håll. En privatisering av driften av LDG har i sig inte varit en prioriterad fråga för oss. Men här – liksom på andra områden – ser vi till resultat och inte till ägarform. Varje privat aktör hade inte känts lika positiv, men Elite är professionella och har nu möjlighet att lyfta verksamheten på Louis De Geer till nya höjder. 

Vi har varit mycket tydliga med hur vi ser på framtiden för både fastigheten och Symfoniorkestern. Vi vill inte sälja ut fastigheter som är lönsamma för oss skattebetalare i Norrköping. Man kan säkert diskutera hur lönsam De Geer-hallen egentligen är, men där finns ett ovedersägligt affektionsvärde som vi skall vara rädda om. Och framtiden för Norrköpings symfoniorkester har hela tiden varit i fokus för oss. Vi ser att vi har landat rätt även i detta tack vare ett utmärkt samarbete mellan Sverigedemokraterna och Borgerlig samverkan.

Även delar av oppositionen verkar vara nöjd. Socialdemokraterna satte sig dock emot beslutet om försäljning. S saknade en klausul i avtalet som ger kommunen förköpsrätt för den händelse Elite i ett senare skede vill sälja verksamheten. Även om vi kan förstå synpunkten finns ändå kommunens vetorätt mot oönskade framtida köpare. Så invändningen från S saknar praktisk betydelse och skall nog bara ses som en ren markering. 

Vänsterpartiet är instinktivt avvisande till allt som andas privat ägande och marknadsutveckling. Deras farhågor kan man avfärda som grundlösa spekulationer. Symfoniorkestern och dess verksamhet är definitivt räddad och kan nu utvecklas. Så vari ligger egentligen problemet?

Detta ser ut bli bra. Vi har tillsammans hittat en bra väg framåt. Och även om LDG konsert och kongress hittills har gjort väl ifrån sig är detta inte kommunal kärnverksamhet på samma sätt som hamn, flygplats, vatten- och avlopp eller bostäder. Louis De Geer kan med fördel skötas och utvecklas av en kompetent privat aktör. Och här har vi hittat rätt med Elite, som redan idag driver många anläggningar inom besöksnäringen – inte minst Grand Hotel i Norrköping - på ett mycket professionellt sätt.

Karta: Louis De Geer Konsert & Kongress