Sveriges viktigaste järnväg måste få dubbelspår

Rälshaveriet på Malmbanan (går mellan Luleå-Kiruna-Narvik) i Sverige nordlista län Norrbotten nu är en god illustration på hur nödvändigt det är med dubbelspår på denna Sveriges troligen mest samhällsviktiga pulsåder.

Malmbanan

Malmbanan

Foto: Håkan Zerpe

Debatt2021-11-17 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Staten borde med fördel låna upp kapital vid sidan av statsbudgetens vanliga anslaget till Trafikverket för att snabbare se till att dubbelspår blir verklighet. Att kunna lånefinansiera utanför vanlig anslagsram i statsbudgeten ligger också väl i linje med S-kongressens beslut nyligen om att ”vi är även öppna för att lånefinansiera vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta”. Och just dubbelspår på strategiskt viktiga Malmbanan – från norrbottenkustens Luleå, över gruvmetropolen Kiruna och till norska hamnen i Narvik – är just ett gott exempel på vad som borde inrymmas i den möjligheten.

Vad som krävs i närtid för i norra Sverige strategiskt viktiga på Malmbanan är först, här och nu, fler långa tågmötesplatser och sedan utbyggt till dubbelspår i rimlig närtid. Det här handlar ju om i produktvärde sett Sveriges viktigaste järnväg. 

Här transporteras stora volymer och blir det längre stopp så springer kostnaden enbart LKAB till 3-4 milj kr i timmen. Och betänk att 50 procent av allt tonnage som transporteras på svenska järnvägar är produkter som kommer från LKAB.  Och i pipen ligger ju nu att - apropå att mer kapacitet behövs på Malmbanan - LKAB bygger för framtiden och investerar för 400 miljarder. Sedan tillkommer andra jätteinvesteringar i fossilfria stålverket H2 Green Steel i Boden (detta då utöver Hybrit i Gällivare och Luleå för fossilfritt järn och stål) och så i närtid Talga Mining i Kiruna kommun som kan komma att utvinna världens renaste grafit för att användas till batteriproduktion för el-bilar (jfr här batterifabriken Northvolt i Skellefteå!).  Så visst det krävs mer än enkelspår på Malmbanan mellan Luleå och Narvik. Lägg till detta att massor av norsk lax transporteras på banan, liksom en ökad arbetspendling. Så enkelspår räcker inte alls i det perspektivet! Noteras ska också att dubbelspår på Malmbanan fanns med i Trafikverkets nationella plan så sent som 2018 men sedan togs bort.
Nu måste investeringskapitalet och byggplanerna fram för att genomföra dubbelspår på  Malmbanan! Och att det då bygg med räl av toppklassigt stål, inte dumsnålt och mindre bra sådant. Och att man då även lägger på den ”slitbana” som utvecklats på Luleå tekniska universitet, LTU, som förlänger underhållstiden till vart sjunde år. 

Finansminister/statsminister Magdalena Andersson bör inte tveka att lånefinansiera dubbelspår för Malmbanan anser dagens debattör.
Finansminister/statsminister Magdalena Andersson bör inte tveka att lånefinansiera dubbelspår för Malmbanan anser dagens debattör.