Sverige lever inte upp till att vara en rättsstat

Under 2021 utgavs två viktiga böcker om Sveriges hantering av människor på flykt från 2015.

Dagens debattörer är kritiska till svensk asylpolitik och anser att deras perspektiv - bl. a i ett par nya böcker - inte uppmärksammas som de borde.

Dagens debattörer är kritiska till svensk asylpolitik och anser att deras perspektiv - bl. a i ett par nya böcker - inte uppmärksammas som de borde.

Foto: TT

Debatt2022-02-20 08:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 En av dem brukar kallas ”civilsamhällets vitbok”: Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021. Den har 50 författare från civilsamhället – några av dem själva flyktingar. Den har ett brett anslag: flyktingmottagandet 2015 och de lag- och regeländringar som följde i dess spår, olika aspekter av rättssäkerheten i asylprocesserna och effekter på flyktingarna liksom på samhället. Dessutom beskriver civilsamhället sina insatser alltsedan 2015.  

Den andra, antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om mottagande av människor på flykt, är utgiven av Asylkommissionen vid Linköpings universitet, ett samarbetsprojekt för granskning av asylpolitiken. Här beskriver 34 författare rätts(o)säkerheten genom djuplodande vetenskapliga studier varvade med personliga erfarenheter.  

Tillsammans ger de två böckerna med sina sammanlagt över 80 författare en bild av vad som hänt i Sverige sedan 2015 – hur våra politiker med öppna ögon accepterar en rättssäkerhet som ligger långt under vad som är acceptabelt i ett modernt land – inte minst ett land som brukar berömma sig självt för att vara ett av de bästa att leva i. 

I dagens läge, med val om sex månader och en ökande polarisering i migrationsfrågan, är det egendomligt att dessa böcker inte har recenserats på kultursidorna. Var är diskussionen? 

Ytterligare en bok utgiven 2021 är Migrationsmyten, skriven av Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Här visar han att flyktinginvandring snarare har en positiv inverkan på välfärden än är en belastning. 

Rättsosäkerheten när det gäller medicinska åldersbedömningar bekräftas i rapporten januari 2022 från den av regeringen tillsatta granskningskommittén.

Sverige är ett land som gör anspråk på att vara en rättsstat. Nu är vi många som presenterat massiv, seriös forskning som med all tydlighet visar att vi inte ens lever upp till grundläggande principer om rättssäkerhet inom migrations- och asylrätten.


Sanna Vestin, medlem i Asylkommissionen, Linköpings Universitet. Medverkande i Den onödiga flyktingkrisen.  

Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL, Medverkande i båda böckerna. 

Jan Stattin, historiker och religionsvetare. Medverkande i Den onödiga flyktingkrisen. 

Ingrid Eckerman, grundare av Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Redaktör och medverkande i Den onödiga flyktingkrisen. 

Migrationsminister Anders Ygeman och den regering där han ingår kritiseras i debattartikeln.
Migrationsminister Anders Ygeman och den regering där han ingår kritiseras i debattartikeln.