Sverige behöver ett lyft för kvinnors företagande

Marknaden för välfärden är i stor utsträckning fri i dessa länder, vilket gynnar kvinnors företagande jämfört med Sverige.

Debatt 9 januari 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ny studie gjord av Småföretagarnas Riksförbund visar att endast 20 procent av företagen med anställda i Sverige drivs av kvinnor. Det är inte bara en mycket låg siffra, utan faktiskt också den allra lägsta nivån bland samtliga medlemsländer i den Europeiska unionen. Givet Sveriges ställning som ett av de mest jämställda länderna i världen kan detta givetvis tyckas vara underligt; men det är likafullt ett faktum

 

En bidragande orsak till denna snedfördelning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem framför allt är anpassat för anställda snarare än för företagare. Det gör att färre kvinnor satsar på företagande. Tidigare införde Sverige offentliga monopol i kvinnodominerade yrken som skola, vård och utbildning. Ännu idag finns en bild av att det är fel att tjäna pengar. Denna bild är som allra starkast i just de kvinnodominerade välfärdsjobben.

 

I andra delar av Europa är nivån betydligt högre. I Lettland, Polen, Portugal och Spanien är det en av tre företagare, med verksamheter som är så pass stora att de har minst en anställd, som är kvinnor. Vilket är klart högre än en femtedel i Sverige. Marknaden för välfärden är i stor utsträckning fri i dessa länder, vilket gynnar kvinnors företagande jämfört med Sverige.

 

Om vi ser till samtliga företagare, också de utan anställda, är 25 procent i Östergötlands län kvinnor, vilket är samma som snittet för de svenska länen. I Sverige ser vi att de län som har en hög andel företagsamma vanligtvis också är de som har skapat goda villkor för tjänsteföretagande, och aktivt minskat hindren för företagande inom välfärdsyrken. 

 

Ett annat mönster är att ju större andel av befolkningen i ett län som är aktiva företagare, desto högre andel av företagarna är kvinnor. Småföretagarnas Riksförbund finner att de delar av Sverige med bäst förutsättningar för företagsamhet över lag, också är de som lyckas särskilt bra med kvinnors företagande. Receptet på framgång är att anpassa socialförsäkringarna mer till företagare, minska byråkratin och sluta betrakta vinst i välfärden som något fult. Då ökar företagandet totalt och i synnerhet bland kvinnor. Dagens situation, där det jämställda Sverige har lägst andel företagsamma kvinnor i EU, är i grunden ohållbar och ger knappast något högt betyg åt den svenska jämställdheten.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyetableringar

Enskild firma startar i Norrköping : Framtidspartner

Nyetableringar

Byggbranschen i Norrköping får tillskott - nytt bolag startar

Nyetableringar

Norrköping får nytt bolag i entreprenadbranschen

Nyetableringar

Nytt företag startar i Norrköping : Isaksens Bilvård Specialisten AB

Nyetableringar

Nystartat investmentbolag i Norrköping

Visa fler