Sverige behöver en stark samtyckeskultur

Sexuellt våld pratar inte gärna kvinnor om.

Monica Olander markerar att allt sex är förbjudet tills det sägs ja.

Monica Olander markerar att allt sex är förbjudet tills det sägs ja.

Foto: Elin Holmer

Debatt2021-05-28 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet våldtäkter ökar varje år. 2020 anmäldes 8630 våldtäkter i vårt land. Mest ökar våldtäkterna mot barn mellan 1 och 17 år. Brotten begås ofta inomhus och förövaren är en man som kvinnan känner. Detta minskar offrets vilja att anmäla liksom känslor av skam och skuld. Sju av tio kvinnor drabbas dessutom enligt undersökningar gjorda vid Södersjukhuset i Stockholm av någon form av ofrivillig frysreaktion under övergreppet, s k ”frozen fright” och kan inte göra motstånd.  

Kvinnor söker ofta hjälp långt efter våldtäkten.  Få polisanmäler och få uppsöker sjukhus i samband med våldtäkten. De är rädda att inte bli trodda. Enligt den ideella organisationen ”Storasyster” har bara 18% av de stödsökande anmält övergreppen.  

 Enligt samtyckeslagen som kom 2018 krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot. Det som krävs är samtycke, ett ja. Och man har alltid rätt att ångra sig.  Om samtycke inte längre finns så inleds ett sexuellt övergrepp. Killar väntar på ett NEJ men allt sex är förbjudet utan ett ja = samtycke.  

Vi har  en samtyckeslag men knappt någon blir dömd för våldtäkt. 

Få polisanmälningar leder till rättegång och ännu färre till fällande dom. 95 procent av våldtäktsanmälningar läggs ner och många läggs ner utan att någon förundersökning gjorts.  

För att en våldtäktsanmälan ska gå till rättegång krävs ett s k skyddsvärt offer, alkohol ska inte ha varit med i bilden, kvinnan ska inte haft någon relation till förövaren, fysiska skador ska kunna visas upp   och mannen ska gärna vara  socialt avvikande.  

I TV rapporteras om våldtäkter ur männens perspektiv. Vi får höra om Soran Ismails lidande sedan han anklagats för våldtäkt men det sägs inte så mycket om att kvinnan som han utsatt dömdes för grovt förtal.  

Vi kan på TV se hur Göran Lambertz kallar en drygt 40 år yngre studentska för lögnerska och bedragerska sedan hon anklagat honom för våldtäkt. Det resulterade i att kvinnan fick fly till ett skyddat boende. 

Män får framträda i TV och berätta sin version men kvinnorna som berättar vad de utsatts för blir stämda och kan riskera att bli uthängda i media. Våldet påverkar alla kvinnor, även de som inte direkt drabbas. Många styrs av en rädsla för att bli utsatta. Kvinnors livsutrymme krymper och deras rörelsefrihet beskärs.  De undviker gator, och spårvagnar nattetid och de vågar inte ta en taxi ensamma.  Låt oss lämna våldtäktskulturen och sträva efter en samtyckeskultur!  

Göran Lambertz omnämns i dagens debattartikel.
Göran Lambertz omnämns i dagens debattartikel.