Svårt för en privat aktör att ta över Louis de Geer

Det som har varit positivt med utredningen är det växande stöd och intresse som allmänheten har visat dessa två verksamheter och anläggningen. Det kan vi tacka den politiska ledningen och Sophia Jarl för.

Det kan vi tacka Sophia Jarl för skriver Florian Aranda apropå det ökande stödet för Symfoniorkestern och Louis de Geer.

Det kan vi tacka Sophia Jarl för skriver Florian Aranda apropå det ökande stödet för Symfoniorkestern och Louis de Geer.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-02-20 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB är en del av en bolagskoncern som består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 10 aktiva dotterbolag. Alla bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster. En viktig del av bolagens uppgift är att de är med och bidrar till en positiv och stark ekonomi.

Bolagskoncernens långsiktiga finansiella mål är att vara självförsörjande vilket är fallet för närvarande. Därmed är bolagskoncernen inte beroende av bidrag från kommunen. I budgeten för Norrköpings kommun finns en förväntan om utdelning från Norrköping Rådhus AB på 81 miljoner kronor för 2024.

Vi inom SD är positiva till en kommunal bolagskoncern som bidrar till att göra Norrköping till en attraktiv kommun, hjälper till att finansiera kommunens kärnuppdrag och medverkar till att det kommunala skattetrycket håller sig på en rimlig nivå.

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB (LDG) ska även bidra till positiv utveckling inom besöksnäringen och tillväxt i kommunen (år 2019 - innan pandemin- uppskattas LDG ha bidragit till cirka 80 miljoner kronor, exkluderat LDG:s egna verksamhet)

Den politiska ledningen utreder nu om LDG:s verksamhet och anläggning skulle kunna ägas och drivas av någon annan huvudman än Norrköpings kommun.

Vad gäller försäljningen av Louis de Geer:s byggnader anser Sverigedemokraterna att det är gynnsammare för kommunen att äga byggnader som går att hyra ut, eller där man bedriver egen verksamhet, än att sälja dem. En försäljning ger ett engångsbelopp medan när man hyr ut, så genererar det en regelbunden inkomst och man behåller det kapital som byggnaden motsvarar. 

Att verksamheten ska drivas av annan huvudman tål att utredas. Sverigedemokraterna är, ideologiskt, både för privat och kommunal verksamhet. Vi är pragmatiska och väljer det som är bäst för kommunen och dess invånare.

Som ledamot i LDG:s styrelse har jag insyn i hur verksamheten bedrivs och under vilka förhållanden. Det gör mig nyfiken på hur en privat utförare skulle klara av att bedriva verksamheten på ett bättre och lönsammare sätt än idag, under liknande villkor. Företaget sköts av en duktig, erfaren och engagerad personal som är väl insatt i hur verksamheten ska skötas. LDG konkurrerar, men samarbetar också med andra liknande företag runt om i landet för att lära av andras erfarenheter. Det tar tid att bygga upp en sådan verksamhet.

Symfoniorkestern i Norrköping (SON) bedriver verksamhet i De Geerhallen och Flygeln, vilka delas med LDG. En sådan samexistens är inte problemfri, även om den fungerar, men den försvårar nyttjandet av lokalerna för LDG. Jag undrar hur en annan huvudman skulle finna sig i en sådan situation?

LDG som kommunalt bolag har en viktig samhällsfunktion i Norrköpings kommun, genom att sträva efter att uppfylla kommunens vision och övergripande mål. Det kan kommunen knappast begära av en privat aktör.

Oavsett vad utredningen kommer fram till och vilket beslut vi politiker fattar, hoppas jag att beslutet tas för kommunen och invånarnas bästa, inte utifrån politiska övertygelser.

Det som har varit positivt än så länge med utredningen om LDG och SON är det växande stöd och intresse som allmänheten har visat dessa två verksamheter och anläggningen. Det kan vi tacka den politiska ledningen och Sophia Jarl för.