Svar om vindkraften: "En rättssäker miljöprocess"

Debatt 15 december 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Monica Holtstad och Anna Drake, Liberalerna Norrköping, anser att det snarast behöver ”tillsättas en utredning för att se över alla de frågor som omgärdar vindkraften och dess effekter på människa, djur och natur”. (Folkbladet 3/12)

Mycket av det som Holtstad och Drake efterfrågar, finns redan. Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet startade 2005 och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Cirka 50 forskningsrapporter har publicerats inom flera av de områden som debattartikeln tar upp: fåglar och fladdermöss, människors intressen (vilket inkluderar hälsa och ohälsa, samhällsnytta och ekonomi, landskap och förankring), marint liv, samt däggdjur på land. 

Resultaten från forskningen används som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen hänvisas till Vindvals forskningsrapporter. Se: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/rattsfall/

Tidigare i år publicerades forskningsrapporten ”Artskydd och beslutsprocesser”. I rapporten analyseras bland annat hur skyddet av djur- och växtarter hanteras inom tillståndsprocesser under miljöbalken för vindkraftverk. Studiematerialet har varit samtliga beslut om tillstånd och tillståndsrelaterade frågor som gäller vindkraftverk på land och i vatten under perioden 2014–2018. Författarna, som är rättsvetare respektive ekolog, drar slutsatsen att prövningssystemet för vindkraft är en effektiv och rättssäker miljöprocess.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Debatt: Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Debatt: Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Holmen om Moderaternas nej: "Inget beslut vi önskat"

Holmen om Moderaternas nej: "Inget beslut vi önskat"

Vänstern avvaktar med besked i vetofrågan

Vänstern avvaktar med besked i vetofrågan
Visa fler