Svar om vindkraften: "En rättssäker miljöprocess"

Debatt 15 december 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Monica Holtstad och Anna Drake, Liberalerna Norrköping, anser att det snarast behöver ”tillsättas en utredning för att se över alla de frågor som omgärdar vindkraften och dess effekter på människa, djur och natur”. (Folkbladet 3/12)

Mycket av det som Holtstad och Drake efterfrågar, finns redan. Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet startade 2005 och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Cirka 50 forskningsrapporter har publicerats inom flera av de områden som debattartikeln tar upp: fåglar och fladdermöss, människors intressen (vilket inkluderar hälsa och ohälsa, samhällsnytta och ekonomi, landskap och förankring), marint liv, samt däggdjur på land. 

Resultaten från forskningen används som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen hänvisas till Vindvals forskningsrapporter. Se: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/rattsfall/

Tidigare i år publicerades forskningsrapporten ”Artskydd och beslutsprocesser”. I rapporten analyseras bland annat hur skyddet av djur- och växtarter hanteras inom tillståndsprocesser under miljöbalken för vindkraftverk. Studiematerialet har varit samtliga beslut om tillstånd och tillståndsrelaterade frågor som gäller vindkraftverk på land och i vatten under perioden 2014–2018. Författarna, som är rättsvetare respektive ekolog, drar slutsatsen att prövningssystemet för vindkraft är en effektiv och rättssäker miljöprocess.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Debatt: Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Ledare: Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid
Visa fler