Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa

Föreställ dig att endast sex av tio personer med nedsatt motorik eller fysiska funktionsnedsättningar skulle få träffa en fysioterapeut och ges tillgång till fysisk träning. De flesta skulle finna det oacceptabelt.

Det finns stora regionala skillnader när det gäller strokepatienters möjlighet att få hjälp med talsvårigheter.

Det finns stora regionala skillnader när det gäller strokepatienters möjlighet att få hjälp med talsvårigheter.

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Debatt2022-03-09 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Endast sex av tio av landets strokepatienter som uppfattar sig ha talsvårigheter och afasi har fått träffa en logoped. De regionala skillnaderna är dessutom stora. Det är fullständigt oacceptabelt. 

Rikstroke publicerar årligen en rapport om strokevård och tillgång till rehabilitering i landet. Den senaste rapporten (2021) slår liksom tidigare rapporter fast att möjligheten för en strokepatient med talsvårigheter att få träffa en logoped avgörs av var du är bosatt i landet. Ett rikssnitt är på 62 procent. De regionala skillnaderna är fortsatt stora. 

Talsvårigheter efter stroke kan bero både på nedsatt muskelrörlighet och på att själva språkförmågan har påverkats - afasi. Oavsett bakomliggande orsak får talsvårigheter stora konsekvenser för den enskilde personen. Den som har afasi har ofta svårt både att tala och förstå andras tal. Det är vanligt att inte kunna läsa, skiva och/eller räkna. På grund av detta har många svårt att klara av att svara i undersökningar och enkätstudier liksom klara av digitala tjänster. Det finns därför ett mörkertal i rapporterad statistik kring talsvårigheter till riksstroke. Något som Riksstroke själva kommenterar. 

Föreställ dig att endast sex av tio personer med nedsatt motorik eller fysiska funktionsnedsättningar skulle få träffa en fysioterapeut och ges tillgång till fysisk träning. De flesta skulle finna det oacceptabelt. Men när det gäller kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar är det snarast omvänt. Den som får möjlighet att träffa en logoped, få ordentlig utredning och möjlighet till träning är lyckligt lottad. Detta trots att tal- och språkförmåga är en förutsättning för att samspela med andra människor och kunna delta i samhällslivet. För den som inte får träning och stöd finns det stor risk för utanförskap och psykisk ohälsa. 

Nu finns det goda möjligheter att vända dessa negativa siffror. Riksdagens beslut kring primärvårdsreformen med ett nytt nationellt grunduppdrag kan ge patienter med talsvårigheter och afasi efter stroke tillgång till logopeder i primärvården. När hälso- och sjukvård ställs om till patientnära primärvård är det därför viktigt att logopeder kommer med i de kravspecifikationer och upphandlingar som görs. Ingen ska sakna en logoped. 


 

Debattörerna argumenterar för betydelsen av att få bra hjälp med att kunna läsa och tala efter en stroke.
Debattörerna argumenterar för betydelsen av att få bra hjälp med att kunna läsa och tala efter en stroke.