Stort tryck på djursjukvårdens alltför få veterinärer

Under pandemin har husdjuren i Sverige blivit många fler.

Antalet hundar har ökat kraftigt i Östergötland. Vilket betyder att det också är fler hundar som behöver vård. Men Djursjukvården räcker inte till, varnar debattören. (Hunden på bilden har inget samband med textens innehåll.)

Antalet hundar har ökat kraftigt i Östergötland. Vilket betyder att det också är fler hundar som behöver vård. Men Djursjukvården räcker inte till, varnar debattören. (Hunden på bilden har inget samband med textens innehåll.)

Foto: Erik Winell

Debatt2022-09-29 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bara i Östergötland har antalet hundar ökat med 10 procent mellan 2019 och 2021 – men antalet veterinärer har inte hängt med i utvecklingen.

Enligt våra medlemsföretag saknas det sammanlagt över 150 veterinärer i Västra Götaland, Östergötland, Halland, Kronoberg och Jönköpings län.

Konsekvensen blir att planerad vård ställs in och sjuka djur kan behöva resa i flera timmar för att få veterinärvård. I värsta fall kan djurägare behöva avliva sina djur om läget är akut eller om djurskyddsskäl sätter stopp för en lång resa.

Bristen på veterinärer och djursjukskötare är ett problem året runt. För att lösa situationen på både kort och lång sikt föreslår vi bland annat dessa åtgärder:

Underlätta rekrytering av utländska veterinärer. Genom att till exempel tillåta engelska som journalspråk kan veterinärer från andra länder snabbt avhjälpa den akuta bristen.

Ännu fler utbildningsplatser på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Det är viktigt att de extra anslag som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fått verkligen resulterar i fler utbildningsplatser och att fler veterinärer och djursjukskötare examineras.

Utveckla utbildningen. Ett sätt att stärka utbildningen vore att öppna upp för ytterligare utbildningsanordnare utöver SLU, som i dag är det enda lärosäte där veterinär- och djursjukskötarprogrammen erbjuds.

I Sverige har vi en lång tradition av att ta väl hand om våra djur. För att djur ska fortsätta att må bra behöver djursjukvården få rätt förutsättningar att fortsätta leverera en vård i världsklass.