Statsministern har fel om ekonomin och arbetsmarknaden

I sin regeringsförklaring målar Ulf Kristersson upp en bild av Sveriges ekonomi och arbetsmarknad som inte stämmer överens med verkligheten.

Debatt 12 november 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sysselsättningen är rekordhög och trots pandemi, krig i närområdet och rusande priser för energi, går industri- och tjänstesektorn starkt framåt. 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen med fria, starka parter och en hög organisationsgrad är en bärande grund för en god samhällsutveckling. Ulf Kristerssons regering behöver förstå och respektera modellen samt ge den rätt förutsättningar att utvecklas. Det här är Unionens förslag på åtgärder som ser till att vi behåller vårt försprång på den internationella spelplanen:  

  

Utveckla Sverige som kompetensnation. Det är bra att statsministern lyfter behovet av kompetens och anställningsbarhet. Nu behöver yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling stärkas. Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt. Vi behöver ett mer flexibelt kursutbud som tar hänsyn till yrkesverksammas behov. En översyn av resurstilldelningssystemet är nödvändig och systemet för validering av kompetens förvärvad i anställning måste också förbättras. 

   

Bromsa klimatförändringarna. Politiken har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en stabil och konkurrenskraftig energiproduktion samtidigt som näringsliv behöver ställa om för att klara klimatmålen. För Unionen är det centralt att det också sker på ett socialt hållbart sätt. Ulf Kristerssons regeringsförklaring hade ett stort fokus på kärnkraft, Unionen anser att alla energislag behövs. Industrins och transportsektorns ökade elbehov måste mötas med förnybar såväl som fossilfri energi.  

  

Bra att höjt tak i a-kassan behålls. Det är både grundläggande och viktigt att många anställda har ett bra skydd vid arbetslöshet, särskilt i tider av ett eventuellt sämre arbetsmarknadsläge.   

   

Värna sjukförsäkringen. Under de senaste åren har stora förbättringar gjorts i sjukförsäkringen, förbättringar som Unionen slår vakt om. Fler ska ha möjlighet till en bra rehabilitering för att bli friska innan de kommer tillbaka i jobb. Här behöver regeringen bli tydliga i vad som ska gälla framåt då frågorna lyste med sin frånvaro i regeringsförklaringen. 

 

Ett elprisstöd som räddar jobb. Regeringen föreslår ett elprisstöd och det är välkommet. Elpriserna slår extra hårt mot delar av svensk industri och det är viktigt att stödet betalas ut snabbt och effektivt. Företagen behöver kunna komma ut på andra sidan vintern utan att jobb gått förlorade i onödan. 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa