Staten behöver ta ansvar för att det finns kontanter

Nyligen presenterade Anna Kinberg Batra sin betalningsutredning som har haft i uppdrag att tydliggöra statens respektive näringslivets roll på betalningsmarknaden, bland annat vad gäller kontanthanteringen.

Debatt 4 juni 2023 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det finns en fungerande kontanthantering är viktigt för samhället. I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation.

Samtidigt har efterfrågan på kontanter minskat rekordsnabbt i Sverige, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har minskat eller upphört med sin verksamhet.

Det var delvis mot denna bakgrund som Anna Kinberg Batra fick i uppdrag att utreda vilken roll staten respektive näringslivet ska ha när det gäller den samhällsviktiga kontanthanteringen. Tyvärr tycker jag att utredningen landar alldeles fel i den frågan, i och med att den är otydlig när det gäller statens ansvar och förespråkar tvång gentemot privata aktörer.

Även om betalningsutredningen slår fast att staten bör ta ett större ansvar för kontanthanteringen, så konkretiseras inte hur staten ska göra detta. Exempelvis står i utredningen att staten ska "underlätta" för personer att betala räkningar med kontanter och för handlare som säljer livsnödvändiga varor i gles landsbygd att ta emot kontanter, men ingenting står om hur detta underlättande ska ske.

Skrivningarna kring de privata företagens ansvar för kontanthanteringen är desto skarpare. Anna Kinberg Batra tycker att staten ska säkerställa att företag inte själva kan välja bort att utföra samhällsviktiga kontanttjänster när marknadsförutsättningarna förändras. För mig är det helt obegripligt att tvinga marknadsaktörer att bedriva samhällsviktig verksamhet som inte bär sig ekonomiskt.

Självklart är det staten som ska ha det huvudsakliga ansvaret för att upprätthålla kontantinfrastrukturen, precis som är fallet när det gäller annan samhällsviktig infrastruktur. Och det sätt som staten kan ta ansvar för kontanthanteringen är genom att finansiera den. Konkret bör staten subventionera flera delar av kontantkedjan och då framför allt värdehantering, manuella kontanttjänster och handelns kontanthantering.

När regeringen så småningom lägger en proposition på riksdagens bord är min förhoppning att riksdagsledamöter från Östergötland verkar för att staten ska ta ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa