"Tyvärr ser vi oroande trender i Norrköpings kommun"

På alla hjärtans den 14 februari kommer Visions förbundsordförande Veronica Magnusson att besöka arbetsplatser i Norrköping. Vision är välfärdens största fackförening för chefer. Norrköpings kommun står inför stora utmaningar, skriver Visions Norrköpings ordförande Iréne Hederstedt.

Iréne Hederstedt är ordförande för fackförbundet Vision i Norrköping. Inför Veronica Magnussons besök skriver hon om oroande trender och utmaningar för välfärdens chefer och medarbetare i Norrköping.

Iréne Hederstedt är ordförande för fackförbundet Vision i Norrköping. Inför Veronica Magnussons besök skriver hon om oroande trender och utmaningar för välfärdens chefer och medarbetare i Norrköping.

Foto: Roland Klinga

Debatt2024-02-13 19:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Vision vet att ledarskapet är viktigt för att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete. Tyvärr ser vi en oroande trend i Norrköpings kommun, där bristen på stabilitet försvårar chefers och många andra medarbetares möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Nu behövs både tydlighet och lyhördhet från kommunen i fråga om chefsorganisationen.

Många delar i kommunens arbete är beroende av en tydlig och verksamhetsanpassad organisation för Visions chefsmedlemmar, de som ska leda förändringarna som politiken beslutar om. SKR, Sveriges kommuner och regioner, har pekat ut kompetensförsörjningen som en nyckelfråga. Norrköpings kommun står inför stora utmaningar med brist på personal inom verksamheterna samtidigt som kraven ökar, inte minst inom socialtjänsten, där det förebyggande arbetet är viktigt för att komma till rätta med ungdomsbrottslighet. 

Socialtjänsten är ryggraden i en välfärdskommun, och Visions senaste socialchefsrapport visar på svårigheter för chefer inom socialt arbete både att rekrytera rätt kompetens, och att inom budgetramarna driva en verksamhet som möter invånarnas behov. 

Forskning visar att förebyggande insatser har en avgörande roll i att förhindra rekrytering till gäng och andra negativa samhällsfenomen. Men besparingar inom skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten riskerar att underminera detta viktiga arbete. Kompetensförsörjningen inom socialtjänsten är akut, och utan tillräckligt med resurser riskerar kommunen att förlora invånarnas förtroende. Kortsiktiga lösningar liknande den på vård- och omsorgskontoret, där chefer flyttas runt på enheter utan hänsyn till verksamhetskompetens, kommer inte att lösa de långsiktiga problemen. Det krävs investeringar i ledarskap, kompetensförsörjning och socialt arbete för att skapa en kommun där invånarna trivs och känner sig trygga. 

Vision är Sveriges största chefsförbund inom välfärden. Vi organiserar totalt över 4 000 titlar, bland annat socialsekreterare, administratörer, IT-tekniker och biståndshandläggare. Framtidens Norrköping beror till stor del på Visions medlemmar. Nu är det hög tid för kommunen att presentera en långsiktig strategi för att attrahera och behålla kompetent personal och engagerade chefer. Vision bidrar gärna i det viktiga arbetet.

Visions ordförande Veronica Magnusson besöker arbetsplatser i Norrköpings kommun på onsdagen den 14 februari.
Visions ordförande Veronica Magnusson besöker arbetsplatser i Norrköpings kommun på onsdagen den 14 februari.