Snabba klipp långt från miljöbalkens försiktighet

Företrädare för vindindustrin tycker sig finna sex starka skäl för vindkraft på land och i sjön.

Där regnbågen går i backen finns det en skatt. Så säger sägnen. Meingarna går minst sagt i sär om vad denna skatt i så fall består av: Ett ok av pålagor för folk som bor i närheten? Eller en befrielse från klimatutsläpp och höga elräkningar.

Där regnbågen går i backen finns det en skatt. Så säger sägnen. Meingarna går minst sagt i sär om vad denna skatt i så fall består av: Ett ok av pålagor för folk som bor i närheten? Eller en befrielse från klimatutsläpp och höga elräkningar.

Foto: Måns Hagberg

Debatt2022-10-31 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en artikel i Folkbladet 25/10 - "Sex starka skäl för vindkraft på land och i sjön" ägnar de sig i vanlig ordning åt skönmålning och om att undanhålla relevant fakta. Allt som allt vill jag framhålla sex stycken tydliga fel i vindindustrins artikel i Folkbladet. 

Fel nr 1. Mer vindkraft kanske stärker vindindustrin men den stärker inte näringslivet. Vad som behövs är enligt Svenska Kraftnät mer planerbar elenergi – inte mer vindkraft. När det blåser finns redan idag ett elöverskott som säljs till låga – ibland negativa priser.


Fel nr 2. Det minskar inte utsläppen av växthusgaser om man utgår från en livscykelanalys. Att bygga vindkraft kräver mycket betong, mycket stål och mycket energi, utsläpp som vindindustrin inte vill redovisa.

Fel nr 3. Det ökar inte säkerheten. Den framförda ståndpunkten är obegriplig.

Fel nr 4. Det minskar inte fossilberoendet från Ryssland. Sveriges fossilimport från Ryssland är försumbart.

Fel nr 5. Det sänker inte elräkningen. Det här är ett påstående som avviker från den observerbara verkligheten.

Fel nr 6. Det finns inget folkligt stöd. Varför tillfrågas inte människor som bor nära en vindindustri med erfarenhet av vindkraftsetableringens påverkan på deras livsbetingelser? Förnekar vindindustrin att värdet på ett småhus nära vindindustrin kan halveras? Är det en rimlig ordning?

Projektet att bygga mer vindkraft bygger på idéer om snabba klipp och att ”vi får hoppas på det bästa”, idéer som ligger långt från miljöbalkens försiktighetsprincip.