Sluta bygg vindkraft - det är en återvändsgränd

"Medeltidsteknologin" vindkraft är ett långt större hot mot miljö och klimat än vad många förstår; det skriver dagens debattör.
"Medeltidsteknologin" vindkraft är ett långt större hot mot miljö och klimat än vad många förstår; det skriver dagens debattör.

Kärnkraften är verkligen resurssnål när det kommer till markanvändning, och stör inte fågel- och insektsliv tillnärmelsevis på det sätt som medeltidsteknologin vindkraften gör.

Debatt 28 juli 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vad ska väck? Barsebäck! Vad ska in? Sol och vind!" Ja, så kunde det låta inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Nu drygt 40 år senare har vi fått ungefär som de ville, de som ville avveckla kärnkraften och istället satsa på så kallat förnybart. Solenergi svarar bara för ett par enstaka procent av Sveriges elproduktion, men vindkraften har däremot kraftigt byggt ut samtidigt som kärnkraften halverats, vi har gått från 12 till 6 kvarvarande reaktorer. Och resultatet har blivit alldeles det förväntade, det vill säga elbrist och rekordhöga elpriser. 

 

Orsaken är att vindkraften är en opålitlig, icke planerbar energikälla, som därför alltid och omedelbart måste kunna stöttas med planerbar kraft. Vindkraften ger omkring 20 procent av installerad effekt, och återstoden måste alltid komma någon annanstans ifrån. Att vi klarat oss så pass väl så pass länge beror på att vi då, kring 1980, hade ett av världens mest robusta energisystem, vattenkraft i norr och kärnkraft i söder. Det har med andra ord funnits gott om reglerbar kraft att ta ifrån när vindkraften byggts ut, men så är nu inte fallet längre. Istället blir det nu tvärtom så att ju mera vindkraften byggs ut, desto svajigare blir hela energisystemet. Och när kärnkraften avvecklats måste vindkraften istället stöttas med oljeeldning eller import av el från gaskraft. 

 

Säkra Sveriges elförsörjning, bygg mer kärnkraft. Och sluta bygg vindkraft, det är en återvändsgränd, som bara leder till mer fossileldning. Och gör vi så, bygger ut kärnkraften, så att tillgången till el till rimligt pris säkras, är 22-gradersmålet fullt rimligt, det vill säga den som vill bör kunna ha en inomhustemperatur på 22 grader utan att det kostar skjortan. Och givetvis är säker tillgång till el till rimligt pris även bra för industrin, vilket gynnar tillväxt och arbetstillfällen.  Det ska slutligen påpekas att förutom att kärnkraften är pålitlig ger den även jämfört med den opålitliga vindkraften utifrån livscykelperspektiv upphov till 4 - 5 gånger mindre koldioxidutsläpp. Sedan är kärnkraften naturligtvis även miljömässigt överlägsen vindkraften. Den är verkligen resurssnål när det kommer till markanvändning, och stör inte fågel- och insektsliv tillnärmelsevis på det sätt som medeltidsteknologin vindkraften gör. 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa