Skyddsombuden befogenheter ska stärkas

Debatt 1 november 2021 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om ett par dagar, den tredje november, samlas socialdemokrater från hela landet till kongress. Inför den går partistyrelsen fram med förslag om att skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling inom uppdraget ska stärkas. Skyddsombuden behöver även bättre verktyg för att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Självklart ska ingen bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet. Trots det har 27 personer mist livet på jobbet i Sverige – bara i år. Tre av dem har fått extra mycket uppmärksamhet eftersom de var poliser i tjänst. Och en tredjedel av Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta har dessutom upplevt besvär till följd av arbetet vilket drabbar fler kvinnor än män. En av de branscher som är hårdast drabbad av många olyckstillbud varje år är byggbranschen.

 

Därför är skyddsombudens uppdrag viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på våra arbetsplatser. Deras insatser räddar liv. Skyddsombudens uppdrag är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka den, både när det gäller trivsel och fysiska risker men också se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

 

Från det högerkonservativa blocket kommer allt oftare ifrågasättanden av skyddsombuden och deras viktiga arbete. Sverigedemokraterna går till och med så långt att de på sikt helt vill avskaffa de regionala skyddsombuden. Den socialdemokratiskt ledda regeringen däremot ser steg för steg till att de regionala skyddsombuden ska få bättre möjligheter att utföra sitt livsviktiga uppdrag.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa