Skydda andra genom att skydda dig själv

Debatt 22 februari 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I alla tider har mänskligheten plågats av sjukdomar och infektioner. År 1796 uppfann Edward Jenner det första vaccinet. På den tiden dog miljontals människor av smittkoppor. De som arbetade med att mjölka kor fick inte smittkoppor. Den ofarliga sjukdomen kokoppor gav motståndskraft. En 8-årig pojke ympades först med kokoppor och 6 veckor senare med smittkoppor. Han förblev frisk. I Sverige blev det 1816 obligatoriskt att vaccinera mot smittkoppor. 1976 var smittkoppor utrotade. Dagens 40-åringar har alltså inte upplevt hotet av smittkoppor, 60-åringarna kan minnas sin vaccination, sitt ärr, och kanske allvaret i att få ett skydd mot denna farliga sjukdom. 

De barn som föds idag får vaccin mot Rotavirus, Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib, Pneumokocker, Mässling, Påssjuka, Röda hund. Bland äldre-äldre däremot finns personer som haft och minns polio.

Dagens föräldrageneration har i sin uppväxt blivit väl skyddade. De har sällan sett hotet från dessa allvarliga sjukdomar. Just den gruppen riktar vaccinations-motståndarna in sig på, genom att sprida rädsla för biverkningar, och tona ner risken för sjukdom. Minnet av det hot som en sjukdom utgör bleknar, och oron för biverkningar av vaccin riskerar ta överhand. Vi minns säkert massvaccineringen mot svininfluensan för drygt 10 år sedan. Den gången hann fler än 30 miljoner européer vaccineras, inte många insjuknade här, däremot minns vi de djupt tragiska fallen av narkolepsi. De är sällsynta, färre än 1 fall per 10 000, men likväl tragiskt. Narkolepsi är känt sedan slutet av 1800-talet och cirka ett (1) nytt fall per 100 000 individer uppstår årligen. I Afrika och Sydostasien dog hundratusentals personer av svininfluensan. Utan Pandemrix vaccinationen i Europa, hade kanske många dött också här.

Nu har vi pandemi. Under 1 år har vi sett allvaret med denna nya sjukdom. Sjukvården är ansträngd och samhället förändrat. Många har avlidit i Covid-19. Över hela världen har viruset spridits. Vaccin har tagits fram. Doser är beställda. Sveriges första vaccindos mot Covid-19 gavs i Östergötland 27 december 2020. De som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först. Alla ska ha fått möjlighet till vaccination innan midsommar. Det är viktigt för att annan vård ska kunna utföras, för att samhället ska fungera, för att kunna umgås. Då behöver så många som möjligt vaccineras. Det skyddar dig och det skyddar människor runt dig - tacka ja!

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Fler vaccinerar sig mot TBE" – 5 000 barn i länet har fått gratis vaccin

"Fler vaccinerar sig mot TBE"  – 5 000 barn i länet har fått gratis vaccin