Skolnedläggningar är ett politiskt val av Jarl

Vi i vänstern i Norrköping tycker att Sophia Jarls uttalande om att vår kommun ska göra ”samma resa” som Linköping är riktigt illa.

Nicklas Lundström och Sara Perlman är två av de V-ledamöter som undertecknat dagens debattartikel.

Nicklas Lundström och Sara Perlman är två av de V-ledamöter som undertecknat dagens debattartikel.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2023-04-24 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där håller Moderaterna på att lägga ner 11 förskolor och 4 skolor. Budskapet skapar nu stor oro bland barn, föräldrar, och alla som arbetar i skolan.

Dessutom har inga diskussioner förts om detta där besluten ska fattas, i Utbildningsnämnd, eller Kommunstyrelse. Det finns ingen information och inga underlag för några nedläggningar. I det läget är det direkt oansvarigt att lansera omotiverade förslag på massnedläggning av skolor och förskolor. Faktum är dessutom att storleken på barngrupperna i förskolorna ökade förra året och att antalet elever i grundskolan också beräknas gå upp de närmsta åren. Man ska också tänka på att kommunen måste ha en viss överkapacitet för att kunna ta emot elever från friskolor som lägger ner eller stängs ner.

När M, KD och L tillsammans med SD beslutar sig för nedläggningar ska man också veta varför. Det är helt enkelt ett resultat av högerns medvetna nedskärningspolitik riktad mot välfärden. Höger/SD-styret i kommunen skar ner 20 miljoner på skolbudgeten i december.

Det var faktiskt bättre med förra styret då det rådde stor enighet om att inte skära ner på skolan. Den trenden har det nya höger/SD-styret brutit och nedläggningar verkar bli en av konsekvenserna.

Lägger man ner en enhet ska man i så fall ersätta gamla, slitna och trånga lokaler med nya moderna skolor. I de fallen är det också bättre att låta nya skolor växa när nya årskullar börjar, än att stänga ner och låta eleverna byta mitt under skoltiden. 

Skolnedläggningar är ett politiskt val, höger/SD-styret väljer på alla nivåer att satsa för lite pengar på skolan och prioriterar istället sådant som sänkt skatt för rika, dyra privatiseringsexperiment och en dyr lokalflygplats. Låt oss vara tydliga med att vi tvärtemot tycker att skolan redan idag har för dåliga lokaler, för få anställa och för lite pengar. Vi är dessutom på allvar oroliga för att högern kommer spara mest på våra fattigaste stadsdelar där skolan har som mest betydelse för barnens framtid.

Avslutningsvis, om vi har något minskande antal barn i skolan och förskolan på längre sikt och det betyder lite mindre fulla klassrum och färre elever per lärare. Är inte det faktiskt en bra sak värd att satsa pengar på? Vi vågar påstå att det knappast finns en enda lärare eller förälder som håller med Moderaterna om att skolan har för rymliga lokaler eller för mycket resurser.