Se till att Norrköpings ukrainare för lära sig svenska!

I dag är det ett år sedan skurkstaten Ryssland eskalerade sitt krig mot Ukraina med invasion och terrorbombning.

Debatt 24 februari 2023 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ryssland fortsätter bomba och sätter in fler soldater i stridsområden. Ukrainska försvaret behöver mer materiel, särskilt massor av moderna stridsvagnar och stridsflygplan för att kunna kasta ut Rysslands invasionsstyrkor, skydda luftrummet, bekämpa fartyg och baser i ryskkontrollerade områden som avfyrar missiler till mål i Ukraina. Vi kan alltså inte se att fred i Ukraina är nära.

Flyktingarna från kriget i Ukraina är här med tillfälligt skydd enligt EU: s Massflyktsdirektivet. Den svenska implementeringen av Direktivet är bristfällig och ger sämre sociala förmåner än för andra som har uppehållstillstånd här, trots att det uttrycks tydligt i Direktivet att diskriminering inte får förekomma. De som får tillfälligt skydd enligt direktivet i många andra EU-medlemsstater har bättre sociala villkor än motsvarande i Sverige.

Direktivet ger flyktingarna rätt att arbeta när de registrerats, men många har svårt att få arbete. Avgörande är att de i regel inte kan tillräckligt mycket svenska. Många av de ukrainska flyktingarna är högt kvalificerade och välutbildade, t ex sjuksköterskor och läkare, som det är brist på i Sverige. Det fattas bland annat 40 röntgensköterskor i Östergötland.

Vad är då kärnan? Sveriges implementering av direktivet ger inte rätt för dessa flyktingar att delta i Svenska För Invandrare, SFI, den mest beprövade och utvecklade svenskundervisningen för invandrare som alla kommuner är skyldiga att ställa upp med.

Svenska från dag ett som folkhögskolor, och studieförbund erbjuder, är ett bra komplement och alternativ, men för de flesta ökar möjligheterna till effektivaste inlärning om de även har tillgång till SFI.

Bristen på rättighet till SFI gör att svenskinlärningen inte sker med högsta möjliga effektivitet för alla. Därmed kan flyktingarna från kriget i Ukraina inte få arbete i den utsträckning som de borde kunna få, särskilt högre kvalificerade jobb. Detta är ett stort slöseri med resurser, trivsel, trygghet och välbefinnande.

Kommunerna Boxholm och Motala har i väntan på att svenska staten förbättrar implementeringen av Massflyktsdirektivet öppnat SFI för sina flyktingar från kriget i Ukraina.

Vi vill att Norrköping tar intryck av deras goda initiativ, särskilt som Norrköpings kommun har verksamhetsmålet: Alla som kan arbeta ska arbeta. Då bör vi ordna så att det blir möjligt att arbeta för dem som vill arbeta och försörja sig.


 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa