SD: Släpp prestigen och avskaffa parkeringsavgifterna

Inte många har väl lyckats undgå att en ny parkeringsstrategi har börjat gälla i Finspång.

Torgny Maurer är gruppledare för SD i Finspång. Han opch partikollegan Kent Sepic vill att P-avgifterna vid idrottsanläggningen och skolan vid Grosvad ska tas bort igen.

Torgny Maurer är gruppledare för SD i Finspång. Han opch partikollegan Kent Sepic vill att P-avgifterna vid idrottsanläggningen och skolan vid Grosvad ska tas bort igen.

Foto: Widar Andersson

Debatt2024-02-10 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta har nu fått till följd att parkeringarna vid Arena Grosvad och Grosvadsskolan ej längre är avgiftsfria. Det är viktiga platser för både idrottsevenemang och motion för många invånare i Finspång. Många människor besöker dessa platser dagligen, både från närområdet och andra delar av kommunen men även från våra grannkommuner.

Avgiftsbeläggningen har förvånat många medborgare och upplevts märklig, onödig och krånglig samt förargat och irriterat besökare och föräldrar till idrottande barn och ungdomar. Det kommer tyvärr troligtvis även i förlängningen innebära ett minskat antal besökare till anläggningarna.

Vi anser att det inte är rimligt att besökare ska behöva betala för parkering när de besöker dessa kommunalt finansierade anläggningar. Vi tycker att det är mer angeläget att bibehålla och stärka folkhälsan genom att äldre och yngre människor motiveras att röra på sig och uppmuntras utnyttja anläggningarna för rekreation och givetvis då kunna parkera smidigt och avgiftsfritt.

Då Finspång även är en till ytan stor kommun och många är beroende av att använda bil går det inte att hänvisa till cykel eller till den underdimensionerade kollektivtrafiken.

Det händer emellanåt att det tas beslut i KF som kanske inte är helt genomtänkta och ibland även direkt dåliga! Vi menar att så har skett i det här fallet. Vi föreslår därför att kommunen släpper prestigen och gör ett omtag och avskaffar dessa P-avgifter, vilket bara kommer att få positiva följder för alla inblandade!