Så länge män kan köpa kvinnor finns ingen jämställdhet

Om handeln med kvinnors kroppar ska upphöra är det männen som måste förändras.

Kvinnor säljs och köps i industriell omfattning.

Kvinnor säljs och köps i industriell omfattning.

Foto: AP/ Tsvangirayi Mukwazhi

Debatt2021-11-05 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är i huvudsak enbart män som köper sexuella tjänster. Vi måste lägga ansvaret på de män som väljer att utnyttja barn och unga kvinnor.  

Enligt Folkhälsomyndighetens undersökningar har 9 procent av svenska män köpt sex. Många sexköp sker utomlands och fortfarande är sexköp utanför Sveriges gränser lagligt.  

Vilka är då de män som köper sex? Det kan vara män som är missnöjda med sitt eget sexliv.  Ofta tittar de mycket på porr och ofta har de egen familj.  Kopplingen mellan porrkonsumtion och köp av sexuella tjänster är tydlig.  Kvinnorna i prostitution säger att kunderna är påverkade av pornografi och att de tjänster som efterfrågas blir grövre och grövre. Sexköparna kommer från alla yrkesgrupper och de är i alla åldrar. En tendens är dock att köparna blir allt yngre.  Idag är de ofta 18–20 år enligt Simon Häggström, polis specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Många prostituerade kvinnor kommer från Rumänien, Bulgarien eller Nigeria där de levt i stor fattigdom. Ofta stannar kvinnorna 2 – 4 dagar i varje stad. De som gör stora pengar på de prostituerade är människohandlarna, hallickarna och de kriminella nätverk som fraktar kvinnorna runt och säljer deras kroppar. Huvuddelen av all trafficking sker för sexuella ändamål. 

Även svenska kvinnor finns bland de prostituerade. När unga tjejer dras in i prostitution och säjer sin kropp på nätet är det ofta en följd av att de utsatts för ett sexuellt övergrepp och har ett obearbetat trauma. De använder destruktivt sex som ett sjävskadebeteende för att dämpa sin ångest  

För andra unga tjejer kan det börja med grooming, dvs någon tar kontakt med barn i sexuellt syfte.  Ofta är det ensamma tjejer med stort kontaktbehov, som råkar illa ut.  

Ett sätt för sexköparna att komma undan lagen är Sugardating. Klär man in sitt sexköp i något som verkar frivilligt är det svårt att lagföra men sugardating är ingenting annat än dold prostitution.  För den ena handlar det om lust, för den andra handlar det om resor, middagar, presenter och pengar. Sugardating bör inte normaliseras. En del tjejer ser sig inte som offer och det kan vara ett sätt att överleva. 

Vid sexköp blir straffet i regel ett strafföreläggande och inget åtal väcks. Mannen döms till böter och det blir inte någon rättegång. Brottet kan ge fängelse i högst ett år men ännu har ingen dömts till fängelsestraff! Vi har lagar men vi använder dem inte. 

Monica Olander från Kvinnojouren i Norrköping skriver om att ingen jämställdhet är möjlig så länge kvinnor köps av män.
Monica Olander från Kvinnojouren i Norrköping skriver om att ingen jämställdhet är möjlig så länge kvinnor köps av män.