Så kan socialdemokratin bli ett 40-procentsparti igen

S valresultat i riksdagsvalet 2022 landade på 30 procent. Går det att öka till 40 procent efter nästa val? Självklart!

Debatt 4 december 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För det första: Bredda politiken med inslag från regeringsunderlagets politik så att regeringsunderlagets väljare finner socialdemokratin attraktiv. Handlar om regeringsunderlagets politik inom områden som integration, rättsväsende, försvar, utbildning. Sådan politik som ryms inom socialdemokratisk ideologi. Underlättar även samarbete med nuvarande regeringsunderlags partier och centern efter nästa val.

För det andra: motsvarande breddning kan ske även med politik från V, C och MP. Då kan S attrahera deras väljare, men med politik som inte stöter bort regeringsunderlagets väljare.

För det tredje: Leverera. Socialdemokratin har makten i kommuner och regioner. Helt nödvändigt att visa på konkreta resultat av maktinnehavet som gör skillnad i invånarnas dagliga liv. Handlar om kortare sjukvårdsköer, bostadsbyggande, integration, skola. På valdagen röstar väljaren utifrån sin egen situation och jämför vad Socialdemokraterna uppnått i sin kommun och region med andra politiska alternativ.

Jag är övertygad om att det jag skrivit ovan är nödvändigt för att socialdemokratin åter ska nå regeringsinnehav, men med stabil majoritet.

Resultat av ovanstående blir en socialdemokrati som breddas avseende väljare och medlemmar. Här tänker jag mig att nya väljar- och medlemsgrupper tillkommer. Exempelvis från innerstäderna och villaförorterna. Följden är att den sociala bredden ökar inom socialdemokratin. Något som jag menar måste bejakas och betraktas som politiskt berikande i att utveckla Socialdemokraterna till  ett 40-procentsparti. Därtill ökar basen för att välja förtroendevalda med bredare kompetenser och livserfarenheter.  

Genom att väljar- och medlemsbasen utökas främst mot regeringspartiernas och C: s valkretsar så breddas socialdemokratins politik mot socialliberalism och liberalism som är kompatibel med socialdemokratisk ideologi. Socialdemokratin utvecklas till en bred politisk plattform med politik från vänster till liberalism. Även detta måste bejakas och accepteras internt.

För att Socialdemokraterna ska bli ett 40-procentsparti gäller dels att dagens S-politiker fokuserar på pragmatism och bejakar socialliberala och liberala politiska inslag. Dels levererar politisk nytta i kommuner och regioner där makten innehas. Sammantaget är detta enda vägen att bli ett 40-procentsparti med stabil politisk bas för regeringsinnehav 2026 efter nästa val.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa