Så kan mammografin dra nytta av artificiell intelligens

Trots att regionerna arbetar aktivt med sin kompetensförsörjning är det svårt att få sökande till utannonserade tjänster.

Debatt 12 februari 2023 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bristen på röntgenläkare äventyrar bröstcancerscreeningen. Nu måste Region Östergötland förbereda införande av AI-stöd i verksamheten så att mammografi fortsatt kan erbjudas i rätt tid och med hög kvalitet till alla kvinnor mellan 40 och 74 år.

Den stora bristen på röntgenläkare innebär ett reellt hot för regionernas förmåga att garantera mammografiscreeningen. En utvärdering från Socialstyrelsen visar att 17 av landets 21 regioner har brist på röntgenläkare. Trots att regionerna arbetar aktivt med sin kompetensförsörjning är det svårt att få sökande till utannonserade tjänster.

Användningen av artificiell intelligens (AI) inom bilddiagnostik har stor potential att avlasta röntgenläkarna och bidra till en kvalitetssäker bröstcancerscreening. Svensk AI-forskning visar att volymen mammografibilder som granskas av röntgenläkare kan minskas med 50 procent med bibehållen träffsäkerhet i screeningen. På så sätt frigörs tid för röntgenläkarna som kan ägnas åt mer avancerad diagnostik för de kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer.

Än så länge har AI inte fått något större genomslag i mammografiscreening, och användningen av AI inom vården är fortfarande mycket begränsad. Inom ramen för ett Vinnovaprojekt tas nu en nationell valideringsplattform för bilddiagnostik fram. Den kommer hjälpa regionerna med att förbereda ett säkert införande av AI. För att möjliggöra detta nödvändiga teknikskifte krävs nu krafttag från regionerna.

Vi vill uppmana regionerna att:

- identifiera vilka behov som kan bemötas av AI inom mammografin, och hur ett införande påverkar personalen och deras behov av kompetensutveckling
- bygga upp rutiner och kravbild för att noga utvärdera AI i samband med upphandling
- klargöra hur det medicinska ansvaret och löpande kvalitetsuppföljning ska hanteras när AI införs i verksamheten

Sverige var först i världen med att erbjuda organiserad bröstcancerscreening till alla kvinnor mellan 40 och 74 år, vilket i kombination med förbättrad behandling har förbättrat överlevnaden i bröstcancer. Nu är det hög tid för Region Östergötland att framtidssäkra bröstcancerscreeningen och förbereda för användning av AI. Det är en nyckel till att fler kvinnor i Östergötland ska överleva sin bröstcancer.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet


 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa