Så här kan den öppna förskolan på Vikbolandet utvecklas

Vi vill att Vikbolandets alla småbarnsföräldrar ska veta att det finns Öppen förskola dit de är välkomna.

Kerstin Sjöberg och några av hennes partikamrater i Vikbolandscentern skriver om förskolan på Vikbolandet.

Kerstin Sjöberg och några av hennes partikamrater i Vikbolandscentern skriver om förskolan på Vikbolandet.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2024-02-23 07:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tiden som nybliven förälder innebär en stor omställning. Att axla ansvaret för en liten människa, att skapa rutiner, relationer och en trygg vardag. Det kan också innebära en viss isolering, där man som vuxen tappar kontakten med arbetskamrater och fritiden blir annorlunda. 

Den öppna förskolan ger en möjlighet att möta andra i samma situation, att resonera och få råd i föräldrarollen och vardagslivet. Det är en möjlighet att lära känna föräldrar i närområdet, som kan komma att följa med genom hela barnets skoltid. Relationer som kan vara mycket värdefulla inte minst i tonåren. 

För att erbjuda den typen av mötesplats har kommunen en viktig roll, men det är väldigt bra att ta vara på civilsamhället där flera aktörer kan bidra med sina delar. Genom samverkan och god planering kan en varierat utbud av verksamheter erbjudas. 

Vikbolandet är stort och det bor människor utspritt. Varför inte skapa en plattform där öppen förskola erbjuds på varierande platser på Vikbolandet? Kanske kan man på det viset täcka in så att det finns aktivitet någonstans varje dag?

Viktigt är att det finns sammanhållande personal, som aktivt bjuder in och organiserar så att alla känner sig välkomna. Viktigt är att planera så inte verksamheterna krockar tidsmässigt. På Vikbolandet finns flera typer av lokaler, förskolor, Bygdegårdar, församlingshem, klubbhus med mera. 

Vi vill att Vikbolandets alla småbarnsföräldrar ska veta att det finns Öppen förskola dit de är välkomna.