S ska stå för ekonomisk tillväxt och social stabilitet

Att svensk ekonomisk tillväxt blir central i valrörelsen behöver vi inte tvivla på.

Debatt 6 augusti 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt prognoser från EU väntas Sverige ha lägsta tillväxten i EU under 2022.  Privata konsumtionstillväxten förväntas förbli svag även 2023. Detta då hushållen står inför dubbla utmaningen med förhöjd inflation och stigande räntor, särskilt för bostadslån. Dessutom, enligt min mening, är det möjligt att arbetslösheten kommer att öka framöver. Oavsett ökad arbetslöshet eller inte, med all säkerhet kommer det högerkonservativa regeringsalternativet lyfta fram Sveriges mindre goda ekonomiska tillväxt i valrörelsen, som ett argument mot socialdemokratin som regeringsbildare. Därför är det helt nödvändigt att Socialdemokraterna nu tar taktpinnen i debatten om att driva upp den ekonomiska tillväxten. 

Sverige har en ledande position inom bland annat techföretagande. Socialdemokratisk närings- och företagspolitik har här visat på betydande förmåga att skapa förutsättningar för techföretagande.  Företag som Northvolt och alla marknadsnoterade företag är ytterligare exempel på väl fungerande socialdemokratisk närings- och företagspolitik.

Med detta sagt, jag menar att den nu mindre goda tillväxten utvisar att Sverige behöver fler företag i fler branscher, även sådana som inte är techföretag eller påtagligt expansiva.  Och i branscher som är mindre konjunkturberoende, exempelvis tillverkning av sjukvårdsutrustning. Av värde är om regeringen nu initierar en debatt hur detta ska uppnås.

Fundamentet för S är Sveriges ekonomiska tillväxt. Regeringsinnehavet har under decennierna i allt väsentligt baserats på detta. Socialdemokratin har till väljarna levererat ekonomiskt välstånd och social stabilitet i samhället. 

Jag är fullständigt övertygad om att när väljaren röstar på valdagen prioriteras den egna situationen, tryggheten och Sveriges framtid. Gemensamma nämnaren för detta är Sveriges ekonomiska tillväxt under kommande valperiod. 

Att öka svenska skattenivåerna, annat än marginellt, för finansiering av offentlig verksamhet är enligt min mening inte en framkomlig väg. Dels kvävs den ekonomiska tillväxten, dels drivs väljare till det högerkonservativa regeringsalternativet. Däribland socialliberala och liberala, väljare som väsentligen påverkar valutgången i september. 

Socialdemokratin måste nu som jag ser det upp på banan och driva ekonomisk debatt för ekonomisk tillväxt – enligt min mening en förutsättning för valvinst i september.

 

 


 
 
 
 
 
 
Valet 2022

KD och SD ger inte upp om Ringhals

Ekonomi

Skolministern KU-anmäls för aktieinnehavet

Politik
Skolministern KU-anmäls för aktieinnehavet
Visa fler
Kommentera
Läs mer!

Framtidsplanen: Stor trampolinpark i gamla fabriken

Framtidsplanen: Stor trampolinpark i gamla fabriken

Nilsove Magnusson: För första gången fick jag träffa en VM-guldmedaljör

För första gången fick jag träffa en VM-guldmedaljör
Visa fler
Ämnen du kan följa