S bör släppa beröringsskräcken mot SD

Misslyckandet för Socialdemokraterna att komma överens med Moderaterna om den framtida invandringspolitiken gör mig mycket bekymrad.

Debatt 31 juli 2020 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag förstår inte hur partiet ska klara nästa val med en mindre restriktiv politik än både M och SD. Det vittnar om en bristande lyhördhet och respekt för svenska folkets tydliga önskan om en kraftigt minskad invandring till landet. Integrationen av de som redan kommit hit kommer att kräva mycket stora insatser av olika slag under många år framöver, och då är det inte läge för en fortsatt omfattande invandring. Med Coronakrisen riskerar nu svårigheterna att bli än större för många utlandsfödda med svag anknytning till arbetsmarknaden att komma i arbete.

Antalet flyktingar i världen uppgår enligt FN till runt 80 miljoner. Enligt mitt sätt att se måste det viktiga vara att försöka hjälpa de många människorna på plats i och nära konfliktområdena. Lösningen på världens flyktingproblem ligger ju inte i att Sverige och andra länder Europa tar emot några tio- eller hundratusentals flyktingar per år som för dyra pengar lyckas ta sig till Europa. Det måste vara mycket bättre att lägga de pengar som nu går till kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige på att hjälpa de miljontals människor som finns i flyktingläger runt om i världen. 

Rätten att söka asyl för människor som måste fly från konflikter och förföljelse borde ju i första hand gälla i länder i närområdet. Nog blir det märkligt när människor tar sig hundratals mil genom många länder för att komma till ett land långt bort, som Sverige. Här är det naturligtvis vetskapen eller ryktet om att Sverige har eller har haft en generös flyktingpolitik som lockat många att ta sig hit. Det var inte bara under flyktingkrisen 2015 som det kom väldigt många flyktingar till Sverige. Sammantaget har det ju kommit uppemot två miljoner flyktingar och arbetskrafts- och anhöriginvandrare under de senaste årtiondena. Och fortfarande uppgår det totala antalet invandrare till ungefär 100 000 per år, på tio år blir det ytterligare en miljon människor att integrera i samhället.

För mig är det viktigaste skälet för att kraftigt minska invandringen till Sverige att vi nu måste göra stora insatser för att integrera de många människor som redan kommit till landet, bryta deras utanförskap och få dem att känna sig hemma och fungera i vårt samhälle. Detta kommer inte att kunna ske om invandringen fortsätter som nu. Det vet vi alla och det är därför det inte finns något folkligt stöd för en fortsatt omfattande invandring. Tyvärr får argument som att Sverige behöver invandring för att få personal till äldreomsorgen mm och att invandringen är en ekonomisk fördel för landet stå oemotsagda i den politiska debatten.

Jag tycker att alla partier nu måste kunna enas om att de senaste årtiondenas stora invandring till landet inte varit bra och att den nu måste minskas kraftigt. Jag hoppas innerligt att mitt parti Socialdemokraterna kommer att göra det för landets och partiets bästa. För mig är det viktigt att partiet får möjlighet att fortsatt spela en central roll i svensk politik och det kan man göra endast om man kan behålla sin position som ett stort statsbärande parti. Låt inte beröringsskräcken mot Sverigedemokraterna och i viss mån också Moderaterna hindra detta. Och låt heller inte hänsynen till småpartierna MP, C, L, KD och V och deras olika tankar och krav på en ”human flyktingpolitik” styra partiets överväganden i denna viktiga fråga för landet. 

 

Ämnen du kan följa