Risk att Eddie Demirs jakt på profit ger oss mardrömmar

Eddie Demir är byggmästare i Söderköping och ansvarig för många byggprojekt bland annat i Söderköping och Norrköping.

Debatt 3 mars 2023 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera av dessa har fungerat bra, dessvärre har vi också flera exempel på att det blivit mindre bra. Framför allt är det besvärande att konstatera hur ursprungliga detaljplaner har ändrats kraftigt när bygglov inlämnats. Bygglov har inte heller alltid följts. Påföljden för den som bryter blir begränsad. Det är förhållandevis små böter att betala för en storfräsare i byggbranschen. Företrädare i Samhällsbyggnadsnämnden har också vittnat om att Demir försökt påverka nämndledamöter för att få besluten i en riktning som gynnar honom och hans företag.  Det är anmärkningsvärt hur den moderata ledningen inte förmått, alternativt inte vill, tydligt sätta gränser. 

Det nu aktuella ärendet rör ”Trädgårdsmästeriet”, tomten vid gamla reningsverket mellan kanalen och Storån. Här har tidigare planerats för 120 till 150 lägenheter, och en trafik som skulle ledas över Storån på en nybyggd bro in på Industrigatan och den vägen vidare till E 22. 

Nyligen presenterades ett nytt förslag där antalet lägenheter fördubblats, det vill säga 300 lägenheter företrädesvis i sexvåningshus. Informationsmötet på kommunhuset härförleden samlade mer än 100 kritiska deltagare. I det nu aktuella förslaget finns ingen bro över Storån. Trafiken, tänker man sig, ska ledas från Skepparvägen ut på Ågatan förbi Bergaskolan och vidare genom stan ut på E22. Detta sker utan att någon ny trafikanalys eller miljöprövning har gjorts. Det behövs inte, sägs det från ansvarigt politiskt håll. Det är anmärkningsvärt.

Den ende som gynnas av detta är Demir, som kan köpa loss värdefull mark, få hjälp av kommunen med finansieringen och uppföra lukrativa hus som blir dennes egendom.

Förslaget har väckt mycket kritik, inte minst genom de boende utmed Ågatan och Skepparvägen. Framför allt är det dock påtagligt hur detaljplanerna idag i mycket större utsträckning förbereds och ritas – inte på samhällsbyggnadskontoret – utan av berörd byggfirma, i detta fall av Demirs företag Söderstaden. 

Den numera moderat-socialdemokratiska ledningen för samhällsbyggnadsnämnden verkar även den lägga sig platt för byggherren. Det är uppenbart att kommunens ledning inte kan eller vill stoppa byggherrens planer. Det finns stor risk för att Demirs företag i sin jakt på optimal profit skapar ytterligare mardrömmar för Söderköping och dess medborgare.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa