Resultatet blir mindre fusk och lägre klimatutsläpp

Reseavdraget har framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil enligt Landsbygdskommittén.

Debatt 7 maj 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett annat problem är fusket. Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder kr/år, beror på fusk och fel visar statistik från Skatteverket. 
Dagens reseavdrag är dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare.
Regeringen har föreslagit att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion. Under våren ska riksdagen rösta om att förändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till 8 kr/mil och den övre avståndsgränsen till 12 mil. För personer med vanliga inkomster motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kr/mil. En ökning som ger flera tusen kronor mer i plånboken.
Framförallt två grupper vinner. De som bor i landsbygd som är beroende av bil för att ta sig till jobbet och de utanför storstäderna som kan pendla med buss eller tåg. 
En lärare som bor i Finspång och jobbar i Norrköping kommer få en skattereduktion på 5000 kr, jämfört med 4100 kr med dagens reseavdrag om han bilpendlar och 0 kr om han tar bussen.


Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Eftersom lönerna är högre i storstäderna minskas de regionala skillnaderna. För att jämna ut skillnaderna ytterligare ska reduktionen bli mer generös utanför storstäderna. De som bor och arbetar i en storstadskommun får bara skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 km, i övriga landet är gränsen 15 km. 
Många gör avdrag för bil, trots att kollektivtrafik finns. Med en färdmedelsneutral skattereduktion beskattas alla lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet, med minskade utsläpp som följd. 
När tidsvinstregeln tas bort blir skattereduktionen enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet blir minskat fusk och fel och lägre klimatutsläpp.


Förslaget är en rättvisereform som kommer stärka möjligheterna att leva i landsbygd, öka kollektivtrafikresandet, krympa klimatutsläppen och minska fusket. 
Reformeringen av reseavdraget är enligt Landsbygdskommittén en viktig del av en sammanhållen landsbygdspolitik som kommer förbättra tillgängligheten för dem som bor i landsbygd. Samtliga riksdagspartier kom därför överens om att reseavdraget ska reformeras och göras avståndsbaserat. Håll fast vid överenskommelsen. För landsbygdens och klimatets skull.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa