Regeringens nedskärningar är ett hot mot tilliten

Den du pratat med över en kaffe på studiecirkeln, hälsar du på när ni springer på varandra i mataffären eller på barnens fotbollsträning.

Göran Hägerdal är rektor för Studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet där Ninve Düzgün Khelil är chef för den östra regionen.

Göran Hägerdal är rektor för Studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet där Ninve Düzgün Khelil är chef för den östra regionen.

Foto: Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV

Debatt2023-12-17 08:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Studieförbunden samlar Sverige och skapar möjligheter till oväntade möten, samtal och ny kunskap. Nu växer politiska krafter som i demokratins namn, ifrågasätter och underminerar våra mötesplatser. I regeringens budgetförslag minskar anslaget till studieförbunden med 500 miljoner kronor.  

Nu är det avgörande att alla som också tror på kraften i ett fritt och frivilligt bildande tar ställning för att studieförbundens verksamheter i Sverige ska kunna fortsätta utvecklas. Därför har vi från Studieförbundet NBV, tillsammans med Sveriges alla studieförbund, startat en gemensam namninsamling för att synliggöra hur många vi är som kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbunden. I skrivande stund har drygt 7000 personer skrivit under.  

NBV: s verksamheter i Östergötland kommer så klart att påverkas av regeringens planerade nedskärningar. Idag har vi massor av förebyggande aktiviteter och mötesplatser för ungdomar, äldre och människor med funktionsvariationer. Vi kommer tvingas vända på varje krona och kommer inte att kunna stötta och samverka med alla föreningar som vill starta verksamhet med oss. Vi kommer att tvingas till svåra prioriteringar. 

 
På våra kulturevenemang, i en studiecirkel eller annan föreningsverksamhet får människor med olika bakgrund och erfarenheter möjlighet att mötas i oväntade, jämlika samtal. Du lär dig mer, du växer när du samtalar och diskuterar med andra. Dessutom växer tilliten mellan människor som på nyktra mötesplatser lär känna varandra. Den du pratat med över en kaffe på studiecirkeln, hälsar du på när ni springer på varandra i mataffären eller på barnens fotbollsträning.  

En undersökning som Novus gjort på uppdrag av oss på Studieförbundet NBV visar att knappt hälften av svenskarna har tillgång till mötesplatser för att kunna träffa nya människor och en femtedel säger sig helt sakna tillgång till sådana. Vi är en del av lösningen och vi kan vara en mötesplats för fler.  

Studieförbundet NBV vilar på övertygelsen om att möten och reflektion är en avgörande kraft för att skapa ett samhälle där vi alla kan utmanas och utvecklas. Därför ser vi att vårt uppdrag idag är viktigare än någonsin. Vi uppmanar alla som delar vår övertygelse att stå upp för studieförbundens möjligheter att ge fler människor och idéer möjlighet att växa genom att skriva under vår namninsamling. 

Studieförbundet NBV protesterar med regeringens besparingar på studieförbunden.
Studieförbundet NBV protesterar med regeringens besparingar på studieförbunden.