Regeringen måste agera för att rädda biogas från skatt

Mitt under pågående klimat- och energikris riskerar ett beslut från EU-domstolen att chockhöja priset på biogas. En höjning som skulle betyda en stor kostnad för Östgötatrafiken.

Heléne Fritzon är de svenska socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet.

Heléne Fritzon är de svenska socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-02-27 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har grön och förnybar biogas länge varit skattebefriad. Biogasen är bland annat ett hållbart för alla stadsbussar. År 2020 fick Sverige godkänt av EU-kommissionen att fortsätta undanta biogas från beskattning fram till år 2030. Men strax före årsskiftet upphävde EU-domstolen beslutet.

Svenska regeringen har två månader på sig att överklaga domen - klockan tickar. Om ingenting görs innebär domen ett hot mot den gröna omställningen och den svenska energiförsörjningen, inte minst i Östergötland. 

I Europaparlamentet har vi socialdemokrater drivit på EU-kommissionen för att rädda den svenska biogasproduktionen. I ett brev till kommissionen kräver vi svar på om domen kommer överklagas. Vid en utfrågning i miljöutskottet i Europaparlamentet med landsbygdsminister Peter Kullgren efterfrågade vi svar om huruvida regeringen kommer att agera för att rädda biogasen. Men svaret uteblev. Det duger inte. Den svenska regeringen måste agera skyndsamt och kraftfullt innan det är för sent.

För Östgötatrafiken vore domen förödande. Det handlar om en kostnadsökning i storleksordningen 40 miljoner per år. Ansvariga för kollektivtrafiken i hela Östergötland skulle stå inför många svåra beslut.

Det är oförståeligt att biogas inte har en mer central roll i klimatomställningen bort från rysk fossilgas. Biogas är förnybar, klimatneutral och kan närproduceras av restprodukter från hushåll och lantbruk. Det är utan tvekan en styrka med bränsleproduktion för våra lantbruk. Från resterna av biogasproduktionen utvinns biogödsel som går tillbaka till lantbruket och ersätter konstgödning.

Vi är övertygade om att det lönar sig att gynna produktionen av biogas och övriga biobränslen. Då ökar efterfrågan på det som produceras i det östgötska jord- och skogsbruket. Det ökar intäkterna för företagen i de gröna näringarna och leder till fler anställda på den östgötska landsbygden.

Biogasen är en del i arbetet med att utveckla det östgötska näringslivet till att ligga i global framkant i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Det som idag är avfall blir imorgon en resurs i någon annans produktion.

Den svenska regeringen måste nu agera kraftfullt och skyndsamt för att rädda den svenska biogasen. Regeringens senfärdighet att agera får inte riskera den svenska energiförsörjningen och den gröna omställningen. 

Annsofi Ramevik (S) är regionråd i Östergötland
Annsofi Ramevik (S) är regionråd i Östergötland