Rätten att få gå i skola är viktig insats mot fattigdom

Att få gå i skolan är en självklarhet i Sverige, men är inte möjligt för alla barn och ungdomar i fattiga länder.

Debatt 4 september 2022 08:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att inte få gå i skolan hindrar människor från att ta sig ur fattigdom. Utbildning minskar fattigdomen, bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt, förhindrar ojämlikhet och orättvisor, leder till bättre hälsa – särskilt för kvinnor och barn – och hjälper till att skydda planeten. Utbildning bidrar i hög grad till jämställdhet och ökad egenmakt för barn och ungdomar.

Våren 2020 efter att Coronapandemin brutit ut stod 1,5 miljarder barn utan skolgång på grund av skolstängningar. 170 miljoner barn var utestängda från undervisning.

Det värsta exemplet är Uganda, där skolorna var stängda i två år. Det betydde att barnen inte fick den grundläggande utbildning som de annars skulle ha fått, men även att tonårsgraviditeterna ökade, liksom psykisk ohälsa som depressioner.

Därför gav biståndsmyndigheten Sida i december 2021 totalt 165 miljoner till Unicef för att skynda på covid-vaccineringen, och därmed också återöppnandet av skolorna.

Oönskade tonårsgraviditeter är ett utbrett problem i många fattiga länder och påverkar tjejers möjlighet att gå i skolan. Sida har länge arbetat med barns rätt att gå i skolan, och särskilt flickors rättigheter att få tillgång till samma grundläggande utbildning som pojkar.

Därför stöttar Sida i Tanzania en motsvarighet till folkhögskolor: Folk Development Colleges. Genom dessa kan flickor och unga kvinnor göra klart sin utbildning och bidra till landets långsiktiga utveckling. Eftersom Tanzania har en stor brist på lärare stöttar Sida också ett program för att utbilda unga mammor till lärare.

En oroväckande stor andel av dem som gick i skolan uppnådde redan innan pandemin inte grundläggande kunskapsnivåer. Denna trend har förstärkts av skolstängningarna. 

FN:s utbildningsorgan Unesco är en samarbetspartner till biståndsmyndigheten sedan 30 år och har rapporterat att många skolbarn i låg- och medelinkomstländer inte återhämtat den missade undervisningen.

Nu ger Sida 360 miljoner under fyra år till Unesco för att stärka nationella utbildningssystem och på så sätt se till att alla barn får rätt till bra utbildning – även kunskap om sex och samlevnad.

Flickors och pojkars rätt att gå i skolan är grundläggande för att lyfta ett samhälle ur fattigdom. Så lyftes Sverige ur fattigdom och genom svenskt stöd till utbildning kan vi bidra till en bättre värld, och därför kraftsamlar Sida tillsammans med andra länder och organisationer.

 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Jobbade med socialbidrag: Krävs på över 30 000 kronor

Jobbade med socialbidrag: Krävs på över 30 000 kronor

Kommunen får kritik för lång väntetid

Kommunen får kritik för lång väntetid
Visa fler
Ämnen du kan följa