Radikala reformer behövs mot våldsgängen

Redan 2010 varnade polischef Carin Götblad för den kommande gängkriminaliteten.

Carin Götblad är en erfaren polismästare som beröms av insändarskribenten.

Carin Götblad är en erfaren polismästare som beröms av insändarskribenten.

Foto: TT

Debatt2023-10-21 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men politiker förstod inte allvaret. Nu har våldet och komplexiteten nått nivåer som känns oöverstigliga. Gängvåldet kommer ingalunda att minska innan radikala reformer införs. Vad kan göras? Sedvanliga åtgärder är inte tillräckliga. Varför inte investera i nedgångna bostadsområden och involvera hyresgästerna i skötseln? Varför inte ge alla ungdomar som saknar godkänd utbildning ett jobb som känns meningsfullt? Varför inte bygga fler fritidsanläggningar i utanförskapsområdena? Varför inte göra en stor och långvarig annonskampanj i hela Sverige för att kraftigt minska partydroger? Varför inte utbilda personer i utanförskapsområden till dialogvärdar? Dessa reformer är självfinansierande över tid.