Populism och faktaresistens underblåser hot och våld

Poliser, sjuksköterskor och anställda på olika myndigheter utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Det sker mot bakgrund av en urholkad tillit till samhällsinstitutioner, som underblåses av populism och faktaresistens på sociala medier.

Debatt 18 september 2021 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. 

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu. 

Tjänstemännen utgör på många sätt demokratins ryggrad. Men poliser, sjuksköterskor och anställda på olika myndigheter utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Även journalister och kulturutövare drabbas. Det sker mot bakgrund av en urholkad tillit till samhällsinstitutioner, som underblåses av populism och faktaresistens på sociala medier.  

En annan allvarlig utveckling är att offentliga tjänstemän tvingas bereda och genomföra beslut som saknar laglig grund och strider mot grundlagens skydd för alla människors lika värde. Det senaste året har exempelvis kommunpolitiker beslutat om slöjförbud för skolbarn och om handhälsning som krav för anställning. 

Vi ser också hur yttrandefriheten och pressfriheten är satta under press. Exempelvis vittnar många fackligt aktiva om att en tystnad breder ut sig på arbetsplatser, även i verksamheter där anställda omfattas av meddelarskyddet.

I ett brev till riksdagens ledamöter i samband med riksdagens öppnande framförde vi på TCO flera förslag till åtgärder: 

Stärk de offentliga tjänstemännens ställning. Tillitsdelegationens förslag om en utbildning för statstjänstemän bör genomföras. Motsvarande utbildning bör även ske för tjänstemän i kommuner och regioner. 

Skärp reglerna mot hot och våld mot yrkesutövande. Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste 15 åren. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetslivet behöver uppdateras. 

Värna yttrandefriheten, pressfriheten och public service oberoende. Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas mot både ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.

Demokratijubileet förpliktigar. Riksdagsåret och valrörelsen bör präglas av engagemang för att stärka demokratin.

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Med sådana vänner behöver det fria ordet inga fiender

Med sådana vänner behöver det fria ordet inga fiender