Politikerna kan inte tvinga tillbaka hyrpersonalen

Vissa delar av regionen kan inte fortsätta svälla och rekrytera medan hälso- och sjukvård drabbas av besparingar.

Emma Klingvall är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Östergötland. I sin artikel pekar hon bland annat på att Region Östergötland inte är en attraktiv arbetsgivare.

Emma Klingvall är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Östergötland. I sin artikel pekar hon bland annat på att Region Östergötland inte är en attraktiv arbetsgivare.

Foto: Privat

Debatt2023-10-24 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har med oro under lång tid sett hur ekonomin i Region Östergötland försämrats samtidigt som de medlemmar som vi företräder – barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – fortsätter att ha en ansträngd arbetsbelastning och tuff arbetsmiljö. 

Våra medlemmar fortsätter att lämna vården och regionen har dränerats på kompetens och kvalitet. Regionen har mycket svårt att ta sitt ansvar för en god och säker vård för medborgarna i länet. Tillgängligheten till vård är sämst i landet. Region Östergötland har växt i antal anställda, men inte med Vårdförbundets yrkesgrupper. Regionen har inte den bemanning som skulle behövas för att hålla fler vårdplatser öppna och öka tillgängligheten. Regionerna fortsätter att gå med underskott även nästa år, enligt Sveriges Regioner och Kommuner (SKR). Regeringens tillskott räcker inte. 

Flera regioner varslar samtidigt för att det största problemet inom hälso- och sjukvården är brist på personal. Ekvationen går inte ihop! Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i sektorn enligt SKR, vilket går på tvärs med de varsel som läggs i flera regioner. Självaste sjukvårdsministern säger i Dagens medicin alldeles nyligen att Regionerna går ut med mycket större besparingar än nödvändigt. Hon menar också att Östergötland har överskott sparat i ladorna från 2020 till 2022 som ska användas till att jämna ut konjunkturen framåt. Vi vill se resultat utifrån det. 

Många regioner tror också att ett stopp för inhyrd personal ska leda till att fler lockas tillbaka som fast anställda. Men då missar Regionen att många av våra professioner har lämnat regionen för att regionen inte är en tillräckligt attraktiv och god arbetsgivare. Det kommer inte gå att tvinga tillbaka hyrpersonalen – de måste vilja komma tillbaka som fast anställda genom goda arbetsvillkor och karriärvägar som ger lönepåslag samt en minskad arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö. Regionen måste sälja in sig bättre som en bra arbetsgivare. Nu vet vi också att det blir besparingar inom Regionen och då behöver det göras kloka val av arbetsgivaren. Vissa delar av regionen kan inte fortsätta svälla och rekrytera medan hälso och sjukvård drabbas av besparingar som riskerar att innebära färre kollegor med hög kompetens. Det här kan regionen lösa, och vi från Vårdförbundets sida vill bidra till det.