Plagiering och piratkopiering stjäl jobb och miljarder

Det finns goda skäl att rikta fokus på piratkopiering och plagiering. Genom att minska på dessa illegala verksamheter, kan förutsättningen för näringslivets utveckling stärkas.

Debatt 18 mars 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många företag runtom i landet kämpar med immaterialrättsintrång. Exempel på det är illegal IPTV, illegal streaming och nedladdning av filmer och dataspel, eller piratkopierade möbler. Varje enskilt brott kan låta harmlöst, men i vår senaste studie uppskattas att hela 73 000 arbetstillfällen i Sverige trängs undan av piratkopiering. Särskilt de mindre företagen har svårt att försvara sina immateriella rättigheter. En enskild designer eller filmskapare som får sitt verk utsatt för piratkopiering kan uppleva att hela affärsverksamheten då undermineras. Som resultat kommer färre aktörer att engagera sig i att skapa ny design, musik, film eller nya uppfinningar och lösningar på tekniska problem.

 

Ett illustrativt exempel berör möbler. Samma vecka som en ny svensk designmöbel lanseras i handeln kan en piratkopia tillverkad i länder som Kina också ligga ute på marknaden. Det rör sig ofta om direkta och illegala kopior men ändå krävs omfattande juridiska processer för att sätta stopp för intrånget. Enskilda företagare har sällan kunskap, tid och resurser för att genomgå långa juridiska processer. Därför fortsätter plagiering och piratkopiering, trots att det både är olagligt och skadligt för ekonomin.

 

Det finns en hel del som politiken kan göra. Regeringen behöver utarbeta en nationell immaterialrättsstrategi kring hur förutsättningarna för immaterialrättsberoende branscher kan stärkas. Det behöver bli enklare att stoppa illegala tjänster, till exempel genom möjligheter för administrativ blockering. Rättsliga möjligheter att stoppa intrång i live-evenemang, till exempel sportsändningar, behöver skapas. Kommunala näringslivskontor kan ges i uppdrag att stötta de lokala företagen i immaterialrättsfrågor.

 

Samtidigt kan politiska förändringar inte vara hela svaret. Vi konsumenter måste börja välja bort det som är plagierat och piratkopierat. Det finns, i vissa sammanhang, en romantiserad bild av piratkopiering som harmlöst, men det är miljardbelopp som omsätts illegalt och pengarna flödar in i organiserad kriminell verksamhet. I stället för inhemska företagare blir det ofta kriminella aktörer utomlands som gynnas. Sverige går, förutom alla utträngda jobb, miste om 50 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av plagiering och piratkopiering. Det har vi inte råd med! 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa