Partier måste våga ta ställning

Torgny Maurer är gruppledare för SD i Finspång.
Torgny Maurer är gruppledare för SD i Finspång.

Debatt 5 mars 2021 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett dotterbolag till Holmen planerar gigantiska vindkraftsparker i Finspång. Stora arealer på landsbygden riskerar att förvandlas till vad som närmast kan liknas vid industrizoner. Trots de långtgående planerna hävdar kommunen att detta än så länge är en ickefråga, då bolaget ännu inte skickat in en formell ansökan om bygglov till länsstyrelsen! Ändå väljer kommunen att hålla informella möten på högsta politiska nivå med bolaget, möten som vi sverigedemokrater, kommunens näst största parti, givetvis hålls utanför!

Vi menar att kommunen behöver vara mycket tydligare och framför allt tidigare ute med sin viljeinriktning i denna fråga. Särskilt med tanke på att kraven på detaljplan och bygglov för tillståndspliktiga verk är borttaget och ersatt med det som i folkmun kallas det kommunala vetot.

Man måste vara betydligt tuffare i förhandlingarna och ställa relevanta frågor till vindkraftsbolaget, såsom långsiktigheten i vindkraftsetableringen, vilka de största finansiärerna är? Frågor om eventuella, miljö och hälsoproblem och negativt välbefinnande för både människor och djur som kan uppstå av lågfrekventa ljud, sol och skuggkast och blinkande ljus nattetid?

Detta är vi skyldiga kommunmedborgare i de utpekade områdena, där många nu svävar i ovisshet om framtiden, med all den oro som detta redan nu för med sig! Vågar man investera i sitt företag, hur kommer en eventuell etablering påverka min rörelse? Hur påverkar dessa verk närmiljön och livssituationen ren fysiskt och psykiskt? Kommer värdet på min bostad att minska eller bli helt omöjlig att sälja?  

Men signalerna från kommunens ansvariga tjänstemän är ljusår ifrån dessa frågeställningar. De eventuella invändningarna mot en etablering föreslås i princip bara vara av teknisk natur, tex om marken är lämplig och hållbar för så höga torn!

Samtidigt är tystnaden från de övriga politiska partierna slående och frågan lämnas gladeligen över till förvaltning och tjänstemän för beredning.

Vi Sverigedemokrater vill vara tydliga. En storskalig vindkraftsetablering i kommunen av den här magnituden är inte välkommen. Det är en styggelse som vi menar är skadlig för både boende, naturen och djurlivet. För att trygga den framtida energiförsörjningen finns redan nu bättre och robustare alternativ! Vi uppmanar också övriga partier i kommunen att vara tydliga i denna fråga! Det tycker vi väljarna och inte minst de boende i dessa områden är värda

 

 

 

Ämnen du kan följa