På vilket sätt vill partierna ge oss sitt stöd?

Inför det kommande riksdagsvalet är frågan om ökad självförsörjning av livsmedel i Sverige den fråga som en majoritet av kyckling- och kalkonbönderna tycker är viktigast.

Ledningen för brnschorganisationen Svensk Fågel för fram flera krav till de politiska partierna.

Ledningen för brnschorganisationen Svensk Fågel för fram flera krav till de politiska partierna.

Foto: Photo Sven Persson/Swelo

Debatt2022-08-30 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En majoritet av landets kyckling- och kalkonbönder upplever att ansvariga politiker har en låg förståelse för branschens verksamhet och förutsättningar.

Likaså upplever runt 50 procent av våra medlemmar att de myndigheter som har inverkan på branschen har låg kännedom om branschen och dess verksamhet. 

Detta visar en nyligen genomförd medlemsundersökning som Svensk Fågel genomfört bland sina medlemmar. Undersökningen visar också att en majoriteten av Svensk Fågels medlemmar känner en oro inför framtiden då det gäller branschens möjlighet att utvecklas. 

Parallellt med detta är det positivt att regeringen möjliggjort för bönderna att ansöka stöd i EU:s Krisreservfond på grund av stigande foder- och energikostnader som nu drabbat vår bransch hårt på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Förhoppningen är att detta också på sikt kan bidra till ett ökat förtroende bland våra medlemmar i deras syn på ansvariga politiker. 

Idag finns det ett starkt önskemål att på skolor, sjukhus och äldreboenden servera kyckling och livsmedel som är inhemskt producerat.  Våra medlemmar känner ett stort engagemang och är mycket stolta över att kunna bidra till att dagligen producera livsmedel som ligger i världsklass och som bidrar till en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning.

Inför det kommande riksdagsvalet är frågan om ökad självförsörjning av livsmedel i Sverige den fråga som en majoritet av kyckling- och kalkonbönderna tycker är viktigast. 

Därför är det bra att det finns en enighet i riksdagen att nu se över den tidigare beslutade Livsmedelsstrategin för att utveckla strategin när det gäller möjligheterna till en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Nu måste verkligen Livsmedelsstrategin säkerställa att förutsättningarna för produktionen är så pass robust och flexibel att man klarar kriser och gör det möjligt att säkra en inhemsk och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning. 

Med anledning av riksdagsvalet i september uppmanar vi nu samtliga riksdagspartier att tydligt redogöra för oss på vilket sätt respektive riksdagsparti har för avsikt att säkerställa och öka en inhemsk livsmedelsproduktion och på vilket sätt detta ska gå till.

Vad som är ännu mer bekymmersamt och som kommer fram i medlemsundersökningen är att flera av våra medlemmar känner en större oro över djurrättsaktivisternas återkommande agerande gentemot jordbruks- och livsmedelssektorn. 

Skarpare lagstiftning har nu trätt i kraft då det gäller hot, intrång och sabotage mot lantbrukare och företag och nu återstår det att se om detta räcker eller om det krävs ytterligare åtgärder för att stävja intrång, hot och sabotagen mot landets lantbrukare och livsmedelsproducenter.

Därför vill vi nu också ha tydliga svar från samtliga riksdagspartier hur dessa ställer sig till att vid behov ytterligare skärpa straffen gentemot de organisationer och personer som utsätter lantbrukare och företag för sabotage och på det sättet hotar möjligheterna till en ökad, inhemsk livsmedelsproduktion. 

Genom att få svar på dessa frågor ökar möjligheterna att på sikt stärka förtroendet mellan våra medlemmar och ansvariga politiker och på det sättet trygga arbetet för en ökad inhemsk livsmedelsproduktion, som även i framtiden kommer att ligga i världsklass och som bidrar till sysselsättning i Sverige och en levande landsbygd.