Östgötaregionen är i stort behov av bättre smörjolja

Vi tre kommuner har en gemensam arbetsmarknad, många av våra invånare väljer att bo i en kommun och arbeta i en annan. Alla har sina olika orsaker till det. För att kunna möta den efterfråga som finns på attraktiva boenden, inte minst nära våra kommungränser, vill vi se ett ökat samarbete kring de här frågorna i våra kommuners översiktsplaneringsarbeten. Det handlar också om att nyttja de arbetsmöjligheter som respektive kommun kan erbjuda.

Hugo Andersson från Finspång är en av de tre centerpartister som pläderar för mer gränslösa samarbeten mellan Norrköping, Finspång och Söderköping.

Hugo Andersson från Finspång är en av de tre centerpartister som pläderar för mer gränslösa samarbeten mellan Norrköping, Finspång och Söderköping.

Foto: Magnus Johansson

Debatt2023-02-25 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur stor och stark man än är så är vi alltid större och starkare tillsammans. I Östgötaregionen anses Norrköping och Linköping vara de starka. De ses som regionens tillväxtmotor. Men även starka motorer är beroende av smörjolja. Ur ett samhällsperspektiv består smörjoljan av grannkommunerna till länets större städer. Det är av betydande vikt för en positiv utveckling för både de större och de mindre kommunerna att det finns samarbeten mellan våra kommuner. 

Sedan 2010 har Norrköpings och Linköpings kommuner ett samarbete kring översiktsplaneringen i de båda kommunerna. Vi i Centerpartiet vill nu se ett mer utvecklat samarbete kring översiktsplaneringen även mellan Norrköping och de andra kommuner som har en geografisk gräns mot Norrköping. Geografiska gränser är inget annat än administrativa-, byråkratiska gränser, som människor, kapital och företag inte fäster särskilt stort intresse för. Vi människor vill bosätta oss där vi trivs bäst och företag etablerar sig där det är mest praktiskt och ekonomiskt lönsamt oavsett om det är på den ena eller andra sidan av en kommungräns. 

Vi tre kommuner har en gemensam arbetsmarknad, många av våra invånare väljer att bo i en kommun och arbeta i en annan. Alla har sina olika orsaker till det. För att kunna möta den efterfråga som finns på attraktiva boenden, inte minst nära våra kommungränser, vill vi se ett ökat samarbete kring de här frågorna i våra kommuners översiktsplaneringsarbeten. Det handlar också om att nyttja de arbetsmöjligheter som respektive kommun kan erbjuda. Relativt snart påbörjas arbetet med ny sträckning av E22 vid Söderköping. Det är en förändring som påverkar Söderköpings kommuns utvecklingsmöjligheter. Dessa utvecklingsmöjligheter måste tas tillvara i arbetet med ny översiktsplan som är uppstartad. 

Norrköpings kommun håller på med sitt översiktsplanearbete, men där är potentialen förbisedd med att utveckla områden kring kommungränsen mot Söderköping. Vi tycker det är viktigt att ta vara på den utvecklingspotential som finns för våra båda kommuner genom en gemensam utveckling av områden kring kommungränsen.
Finspångs kommun antog en översiktsplan 2021 i vilken flera områden kring kommungränsen mot Norrköping pekas ut som utvecklingsområden, bland annat Svärtinge inom Finspångs kommun. Svärtinge är dessutom en viktig utvecklingsort för Norrköpings kommun, därför är det viktigt med ett nära samarbete kring utvecklingsfrågorna mellan Norrköping och Finspång. Dessutom är infrastrukturfrågorna mellan Norrköping och Finspång viktiga. Inte minst med tanke på Siemens verksamheter i Finspång som är viktig för hela regionen. Men också det faktum att riksväg 51 utgör en viktig pulsåder för godstrafik, som rör sig från de viktiga hamn- och lagerverksamheterna i Norrköping norrut mot Örebro och vidare, till så väl kunder som leverantörer. 
Vi måste komma ihåg att vi alla är beroende av varandra och att samarbete är det som tar oss framåt. Stor som liten kommun måste vi komma ihåg att samarbeta, det tjänar vi alla på.