Östersjön kan tillfogas oåterkalleliga skador

Det är hög tid att de nationella politikerna börjar visa ordentlig vilja för att stoppa överfisket i Östersjön. Annars har vi snart en situation där Östersjöns fiskebestånd och ekosystem tillfogats oåterkalleliga skador.

Debatt 29 oktober 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 

Kvoterna för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön förhandlas fram av EU:s medlemsländer med stöd i Inter­nationella havsforsknings­rådets (ICES) rekommendationer. Vetenskapligheten till trots är det mycket som tyder på att Östersjön överfiskas av jättetrålare. Det vittnar torskbeståndens kollaps om; tillbakagången för sill och strömming och den starka tillväxten av spigg likaså. Samtidigt sprider sig det storskaliga trålfisket norrut i Ålands Hav, Botten­havet och Botten­viken, och längre och längre in mot våra skärgårdar och utgör ett problem längs med Östgötakusten.

Vi anser att det småskaliga yrkesfisket är nyckeln till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De småskaliga yrkesfiskarna använder skonsamma redskap, där fångsterna främst går till människoföda, till skillnad från industrifisket vars fångster primärt blir fiskmjöl. Det lokala yrkesfisket skapar även jobb och utveckling i området där fisken fångas och är en del av vår kultur och historia.

Ska utvecklingen vändas så att vi både får bättre ekologisk balans i Östersjön, och de återstående lokala fiskeföretagarna ska kunna bestå och utvecklas, måste riksdag och regering agera för att stoppa överfisket. Vi kräver att:

Lokala yrkesfiskare måste få första tjing på den fisk som får fiskas. Idag är det tvärtom. När fiskekvoterna på goda grunder minskas är det småskaliga kustfiskare, inte jättetrålarna som helt stängs ute från kvoterna.

Trålgränsen för det storskaliga pelagiska fisket flyttas ut från 4 till 12 sjömil utanför den så kallade baslinjen. 

Det pelagiska fiskets expansion norrut stoppas, och att Ålands Hav, Bottenhavet och Bottenviken kan få vara skyddade reservoarer för havets och fiskebeståndens naturliga återhämtning, där enbart skonsamt lokalt förankrat fiske för människoföda bör tillåtas. 

Skapa en aktiv förvaltning och bättre skyddsjakt av säl och en kraftig begränsning av skarv. 

Vi kräver att våra nationella politiker agerar för att rädda både Östersjöns fisk och våra lokala yrkesfiskare längs Östersjökusten. 

Gustav Hemming (C), ┣Regionråd Stockholm, Jan Lahenkorva (S), Regionråd Gävleborg Ingrid Hermansson (C), Region Blekinge Nils-Olov Lindfors (C), ┣Regionråd Norrbotten Ola Persson (C), Regionråd Värmland 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hedda lyckades få en fisk direkt

Hedda lyckades få en fisk direkt

Gigekonomins stora förlorare "Ingenting förändras”

Gigekonomins stora förlorare "Ingenting förändras”

Markus Brunfelt: Hon brukar sjukskriva sig två gånger om året, i förebyggande syfte

Hon brukar sjukskriva sig två gånger om året, i förebyggande syfte

Peter Kristensson: Danskar och svenskar krigade i Norrköping 1567

Danskar och svenskar krigade i Norrköping 1567

Projekt i Sankt Anna undersöker gäddornas fertilitet

Projekt i Sankt Anna undersöker gäddornas fertilitet
Visa fler