Om det kloka med att skövla naturen för klimatets skull

De tre vindkraftparkerna – Klintaberget, Skybygget och Högsjön – som är planerade är belägna väster om riksväg 55 från Simonstorp, Rejmyre och strax norr om Finspång.
De tre vindkraftparkerna – Klintaberget, Skybygget och Högsjön – som är planerade är belägna väster om riksväg 55 från Simonstorp, Rejmyre och strax norr om Finspång.

Debatt 17 april 2021 09:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Holmen har, enligt debattörerna i Folkbladet 7/4 kommit fram till att de tre planerade områdena runt Näkna, Sörsjön, Simonstorp, Rejmyre och Igelfors är bra etableringsområden för vindkraft. Många av de som bor i området har jobbat på Holmen och andra har fått köpa loss mark, torp och gårdar och nu slår Holmen totalt undan benen för dessa människor. För att komma fram till lämpliga etableringsområden har Holmen använt sig av de kommunala översiktsplanerna. Vi undrar om det verkligen är Norrköping och Finspångs översiktsplaner man använt eftersom man bryter mot åtskilliga punkter i alla tre områden. Debattörerna skriver att satsningen på vindkraft kommer vara positiv för invånare och företagare i Norrköping och Finspång och att man vill skapa attraktiva kommuner att arbeta, bo och vistas i. Antagligen är det de som bor utanför etableringsområdena som debattörerna menar eftersom de i området, några tusen personer kommer få betala ett högt pris när fastighetspriserna sjunker, hus och gårdar blir osäljbara, ohälsan ökar, företagen får lägga ner och omgivningarna att vistas i blir begränsade och förstörda. Debattörerna ser vindkraften som en del av lösningen på klimathotet när i själva verket vindindustriernas ökande framfart håller på att skapa vår tids största miljöförstöring. Människor börjar dock förstå det motsägelsefulla i att en energikälla som ska rädda klimatet skövlar naturen och bidrar till omfattande hot mot landets biologiska mångfald. Vi behöver fossilfri, och hållbar energi eftersom det konsumeras fyra gånger mera el än det produceras. Då undrar förstås många som är insatta i energifrågor varför man väljer en energikälla med så många nackdelar och som enbart levererar när det blåser där kapacitetsfaktorn endast ligger på ca 24 procent och måste kompletteras med annan reglerkraft? Vad det gäller hållbarhet så förbrukar vindkraften mycket mera råmaterial än andra energislag och har dessutom en kortare livslängd. Vi förstår att vindkraften är en” kassako” där så kallade PPA avtal garanterar vindkraftsoperatören ett lägsta pris för producerad el. Men vilka får betala priset när avtalen löpt ut och vindkraftsindustrin skall finansiera sig själv, när den gröna, förnybara vindkraften genomskådats och andra energikällor konkurrerar ut verken i våra skogar. Då kära Norrköping och Finspångsbor är det vi skattebetalare som får betala kalaset för att försöka återställa vår natur från vindkraftsindustrins övergrepp. 

Ämnen du kan följa