Ohållbart för ekonomi och arbetsmiljö med hyrpersonal

Kaisa Karro är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Östergötland. Hon efterfrågar här svar från den styrande majoriteten om hur hyrpersonalen i vården ska hanteras framöver.
Kaisa Karro är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Östergötland. Hon efterfrågar här svar från den styrande majoriteten om hur hyrpersonalen i vården ska hanteras framöver.

I valet mellan hyrbolagens vinster eller våra egna medarbetares löner och arbetsvillkor så har vi lätt att välja sida. Men på vems sida står Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna?

Debatt 14 mars 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kan inte vänta längre. Tiden går och kostnaderna för hyrpersonal bara ökar utan att vi har sett något riktigt konkret från den nya moderatledda majoritetens sida. De talar om hur svårt det blir att minska på hyrpersonal och de säger att det är en prioriterad fråga men vad händer egentligen? Socialdemokraterna i Region Östergötland kräver en skarp plan för utfasning av hyrpersonal.

Kostnaderna för inhyrd personal ökar i en oroväckande takt. Utöver att kostnaden är ohållbar så har hyrbemanningen flera andra negativa effekter. Det finns idag avdelningar där mer än hälften av medarbetarna utgörs av inhyrd personal. Det innebär ofta att fastanställda medarbetare får sämre scheman och utöver detta även får dra ett tungt lass för utvecklingen på den egna arbetsplatsen. 

Skillnaden i lön är en annan faktor som helt förståeligt skapar slitningar mellan de olika grupperna. Hyrpersonal kan tjäna dubbelt så mycket jämfört med en fast medarbetare. Det är en orimlig situation. 

Vi på vår sida insåg tidigt att hyrbolagen var ett problem som vi delade med andra. Därför arbetade vi tillsammans med flera andra regioner i Sverige fram en gemensam plan för hur reglering av hyrpersonal skulle kunna gå till. Den planen har nu försenats på grund av hyrbolagens överklaganden. Det innebär att vi behöver agera på egen hand och inte sitta stilla och vänta under tiden som kostnaderna ökar. Nu är det upp till bevis för den nya majoriteten att visa att de verkligen menar allvar när de säger att de vill minska hyrbemanningen.

Det finns idag inget som beskriver hur den nya majoriteten, M, KD, L och SD avser agera vare sig på kort eller på lång sikt. Under regionstyrelsens sammanträde för en tid sedan presenterade därför Socialdemokraterna ett så kallat nämndinitiativ med krav på att få fram en skarp plan för utfasning av hyrpersonal. Tanken var att planen skulle tas fram snabbt och presenteras för regionstyrelsen redan i april. Men den nya majoritetens fyra partier sa nej. 

Vi socialdemokrater tycker att höjda grundlöner och goda arbetsförhållanden är viktiga frågor. I valet mellan hyrbolagens vinster eller våra egna medarbetares löner och arbetsvillkor så har vi lätt att välja sida. På vems sida står Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna?

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa