Ofattbara brister för våra medlemmar och för nationen

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson - som här syns praktisera på en arbetsplats någonstans i Sverige - och regeringen i sin helhet uppmanas att ta ett större ansvar för att stoppa dödsolyckoarna i arbetslivet och att inte underminera skyddsombudens arbete med säkerheten i arbetslivet.
Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson - som här syns praktisera på en arbetsplats någonstans i Sverige - och regeringen i sin helhet uppmanas att ta ett större ansvar för att stoppa dödsolyckoarna i arbetslivet och att inte underminera skyddsombudens arbete med säkerheten i arbetslivet.

Arbetsplatsolyckorna ökar nu kraftigt i Sverige. Detta är en utveckling som Elektrikerförbundet kräver att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa.

Debatt 4 oktober 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste åren har kraft- och energibranschen drabbats av flera dödsolyckor. Med samhällsansvaret på sina axlar arbetar elektrikerförbundets medlemmar i kraft- och energibranschen under alla tänkbara väderförhållanden. 

Dygnet runt arbetar branschen för att systemet ska fungera, så att vi ska få den ström vi behöver för att hålla igång sjukhusen, spisarna och skolorna. I en bransch med så många tydliga arbetsmiljörisker krävs ett noggrant arbete från arbetsgivaren för att överblicka och säkerställa att just ingen ska dö eller skadas på jobbet.

Vår uppfattning är att det i många fall vilar en stor arbetsbelastning på den enskilde. Underdimensionerad personalstyrka, stressigt arbete, hög andel övertid och beredskapsarbete är några av de många faktorer som kan leda till att olyckor sker. 

Vi ser just nu ett skriande kompetensbehov inom kraft- och energisektorn. Det kortsiktiga rekryteringsbehovet är stort bland företagen, samtidigt som behovet av kompetensutveckling för att kunna arbeta under alla de olika förhållanden som branschen kräver behöver stärkas upp. Ett arbete mot en certifiering framtagen av parterna för att arbeta i branschen vore ett välkommet steg framåt. Elektrikerförbundet är beredda att omedelbart inleda diskussioner med samtliga aktörer i branschen för att få en nationell enhetlig certifiering, vi kräver också att regeringen ska vara beredda att underlätta och stödja detta arbete.

 Redan nu ser vi flertalet negativa effekter på grund av kompetensbrist och underdimensionering av personalstyrkor. Kvarstår kompetensbristen över tid riskerar arbetsmiljöproblemen bli en än större utmaning när mer arbete ska belasta en mindre personalstyrka. Insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen och det långsiktiga rekryteringsbehovet behöver därför komma till stånd.

Skyddsombuden har också en avgörande roll för att minska och förebygga olycksfall, därför är vi väldigt oroliga för att regeringen tillsammans med SD ska göra verklighet av hotet om att försvåra för Sveriges skyddsombud. Vi behöver stärka skyddsombudens roll;l inte försvaga och attackera dessa. Det är därför med stor bestörtning som vi förra veckan mottog beskedet att regeringen initierar en utredning som kan vara starten på att underminera Sveriges skyddsombud. Detta är en rent ut sagt livsfarlig politik.

Energibranschen i Sverige är också uppbyggd med en affärsmodell som ökar risken för olyckor. Ingen av de stora nätägarna har en enda egenanställd person för att utföra drift, underhåll, felavhjälpning eller nybyggnation. Att en för Sverige fundamentalt viktig del av samhällssäkerheten bygger på en sådan modell; det är ofattbart för oss. Vi och våra medlemmar ser varje dag att en sådan affärsmodell medför förökade risker, genom sämre arbetsmiljö för våra medlemmar samt ett ökat säkerhetshot för Sverige som nation. De negativa konsekvenserna av detta behöver skyndsamt utredas och rättas till. 

När nästa Gudrun eller Gorm slår till så är det Elektrikerförbundets medlemmar som ser till så vi får elen tillbaka. Med en så viktig nyckelroll för Sveriges infrastruktur och krisberedskap vilar ett tungt ansvar på branschens och de anställdas axlar. Vi på elektrikerförbundet jobbar varje dag stenhårt för att våra medlemmar inte ska dö eller skadas på jobbet. Vi kräver nu att regeringen agerar och tar ansvar. Dödsolyckorna måste få ett stopp.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa