Nya vindkraftverk tillför ingen samhällsnytta alls

Vindkraft och kärnkraft är inte två helt utbytbara elproducenter; det hävdar Hans Kindstrand i sin debattartikel här nedan.
Vindkraft och kärnkraft är inte två helt utbytbara elproducenter; det hävdar Hans Kindstrand i sin debattartikel här nedan.

Svensk Vindenergi försöker nu marknadsföra idén att el-energi kommer från två hål i väggen och att det inte spelar någon roll hur den produceras eller distribueras.

Debatt 9 november 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi, (Folkbladet 1/11). Den bild som Svensk Vindenergi målar upp är falsk. Alla vindkraftens negativa konsekvenser för lokalsamhället har noga gömts undan i de studier som Svensk Vindenergi låtit utföra. I en tidigare debattartikel (Folkbladet 25/10) påstod t ex företrädare för vindindustrin att det finns ”folkligt stöd” för vindkraften. Mig veterligen har det i Sverige förekommit tre lokala folkomröstningar om förestående vindkraftsetableringar, i Sorsele, Malung och Söderhamn. I samtliga fall har det blivit ett rungande nej till den föreslagna etableringen. 

El-energi är i ett modernt samhälle en samhällskritisk nyttighet, där stabil och säker tillgång är helt avgörande för samhällets funktion.  Ideologiskt önsketänkande i förening med kortsiktiga affärsintressen där Svensk Vindenergis skönmålning haft stor betydelse, har förstört ett tidigare välfungerande energisystem, vilket lett till skenande energipriser med hög inflation och höga räntor som följd. Vindkraften svarar helt enkelt inte mot grundläggande funktionskrav beträffande kvalitet på spänning, frekvens, leveranssäkerhet eller försörjningstrygghet.

Storskalig vindkraft är en parentes, där bäst föredatum har gått ut. Att vindindustrins förespråkare har svårt att ta till sig detta är lätt att förstå. Vad som nu gäller kan man läsa om i Tidöavtalet.

Den nya regeringen har i Tidöavtalet satt upp ett nytt mål för Sveriges energipolitik. 

” Målet är att återupprätta elsystemet så att människor och företag får stabila och låga elpriser samt att minska utsläppen genom att öka effektiviteten i omställningen.”

Den aviserade politiken innebär en radikal kursändring i förhållande till vad som gällt tidigare. Det är nu viktigare att det blir rätt än att det går fort. Vad som behövs är ett moratorium för ny vindkraft, och en ny utarbetad och formulerad strategi, så att Sverige återfår balans i elsystemet, effektmässigt, ekonomiskt och rättsligt med ett socialt acceptabelt skydd för människor i den befintliga vindindustrins närhet. 

Det spelar för Sveriges elförsörjning ingen roll om det byggs några nya vindkraftverk. När det inte blåser, eller blåser för hårt, levererar de ändå ingen el. Redan idag – när det blåser lagom – finns ett elöverskott. Nya vindkraftverk kommer inte att tillföra någon samhällsnytta.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa