Nya solparker kan snabbt börja leverera elektricitet

Oron för vinterns elräkningar följer på en sommar när elprisrekorden har avlöst varandra och grävt hål i plånböckerna för både hushåll och företag.

Debatt 2 januari 2023 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr har fokus i den politiska debatten legat på tillfälliga ekonomiska lättnader och ny elproduktion långt fram i tiden. Få verkar förstå att det går att sänka elpriserna genom att snabbt ge klartecken för solparker.

En ny solpark kan anläggas på 12–18 månader, vilket är snabbare än något annat energislag. Samtidigt är den ett utmärkt komplement till vindkraft eftersom de producerar som mest el under olika säsonger, väderförhållanden och tider på dygnet. På sommaren när kärnkraften är under service och kraftvärmeproduktionen är som lägst levererar solkraften som bäst.

I maj i år var det över 90 solparksärenden som väntade på beslut från länsstyrelserna, enligt en ny kartläggning från Svensk Solenergi. Sammantaget skulle de kunna bidra med 2,5 TWh fossilfri el per år. Bara i Östergötland fanns parker motsvarande en total årsproduktion på 194 GWh som väntade på besked. De politiker som snabbt vill göra skillnad bör nu göra sitt yttersta för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av solparker.

Under året har den med solceller på det egna taket kunnat vara tacksam för låga elräkningar, inte minst under sommarens pristoppar, och goda intäkter från försäljning av överskottsel. Samtidigt har många andra sett priserna stiga utan att själva kunna göra något åt det. Men genom att bygga ut markbaserade solparker i stor skala kan vi alla få ett bättre skydd mot elprischocker. För hårt pressade lantbrukare kan solparker på den egna marken dessutom ge nya intäkter och säkra lönsamheten.

Solparker byggs helt utan statliga stöd och intresset från investerare är stort. Med rätt förutsättningar kan uppemot 100 miljarder kronor satsas på solkraft redan till 2030. Men då måste den nya regeringen presentera en rejäl ambitionshöjning för solkraften.

Ett första steg bör vara att snarast ta initiativ till en nationell strategi för solkraft. Strategin bör kopplas till ett mål på 30 TWh, eller omkring 15 procent av elanvändningen, år 2030. I målet bör också anges att solparker ska stå för cirka 18 TWh av produktionen.
Matilda Carlsson, E.ON Energiinfrastruktur
Christophe Desplats-Redier, Neoen
Thomas Jörgensen, BeGreen
Elin Lund, OX2
Erik Martinson, Svea Solar
Johan Skördare, EnergiEngagemang
Anna Wallgren, Ilmatar Solar
Johan Öhnell, Solkompaniet
Harald Överholm, Alight
Andreas Tunbjer, Helios Nordic Energy 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa