Nya dubbelspår ger plats för långsammare trafik

Du borde glädjas åt de planerade satsningarna och vara med och jobba för att nya snabba stambanor byggs så fort som möjligt.

Debatt 1 november 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag kan hålla med om mycket av det som Håkan Nyrén skriver i sin debattartikel i Folkbladet 18/10. 
Ska vi klara klimatmålen måste utsläppen från transportsektorn minska och då måste mer gods flyttas från vägarna till järnvägarna. Att godstrafiken på landets järnvägar kommer att öka när Fehrman-Belt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland blir klar är också helt klart. Då gäller det att vi i Sverige är med på tåget. Precis som Håkan skriver så behöver kapaciteten för att köra mer gods på järnvägen öka. Men Håkans slutsats att byggande av stambanor för höghastighetståg inte skulle ge mer utrymme för godstrafiken håller jag inte alls med om. Problemet för kapaciteten på dagens stambanor är att persontrafik, så väl långvägatrafik som regionaltrafik, måste samsas med godstrafiken. Snabbtrafik och långsamtrafik ska åka samma sträckor och det är den långväga snabbare persontrafiken som ges företräde på banorna idag. Det är inte på nätterna som trängseln uppstår utan på dagtid. Genom att bygga nya dubbelspår för persontrafik kan den snabbare persontrafiken flyttas bort från dagens banor och därmed ge utrymme för regionaltrafik och godstrafik som körs med lägre fart. Håkan, du borde glädjas åt de planerade satsningarna och vara med och jobba för att nya snabba stambanor byggs så fort som möjligt. De gynnar både persontrafiken och godstrafiken vilket är bra för klimatet, tillväxten för vår region och nödvändigt för att säkra en hållbar framtid. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ostlänken-projektet flyter på • Men ett frågetecken kvarstår: Var ska snabbtåget stanna i Linköping?

Ostlänken-projektet flyter på • Men ett frågetecken kvarstår: Var ska snabbtåget stanna i Linköping?