Norrköpingsborna förtjänar mycket bättre trygghet

Vi vill verka för att avskaffa det kommunala försörjningsstödet för de som befinner sig i Sverige olovligt.

Debatt 10 augusti 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping är inte tillräckligt tryggt idag och kommer heller inte vara det imorgon om inte en förändring sker. För ofta ser vi brinnande bilar och stenkastning mot polisen, brandkåren och ambulanser. Inte bara blåljuspersonalens bilar drabbas utan även vanliga medborgares personbilar utsätts för stenkastning från våra gångbroar. Vi har sett våldet breda ut sig med skjutningar, rån, misshandel och våldtäkter. Kristdemokraterna verkar för alla invånares trygghet. Det ska aldrig råda någon tvekan om att få hjälp snabbt när man är utsatt för brott. Vår sida är alltid brottsoffrets och inte förövaren. Vi vill därför öka stödet till brottsofferjourerna och skärpa straffen. Idag är våra straff inte anpassade för den nivå av brottslighet vi ser idag. Istället för att höja straffen har vi idag straffrabatter och en praxis av förmildrande åtgärder till exempel för den som begått många brott, förstagångsförbrytare eller unga förbrytare. Straffrabatterna måste reformeras så det inte lönar sig för den som gjort flera brott. Polisen måste få mer resurser för att hantera upplopp som gummikulor och vattenkanoner. Kristdemokraterna vill se en nolltolerans mot brott. Det ska inte vara lätt att vara gängkriminell. Straffen måste höjas och vi vill se fördubblade straff för gängkriminella. Vi vill införa att vistelseförbud ska kunna utdömas för att motverka att medlemmar i kriminella gäng kan återgå till samma område som de begått brott i. Anonyma vittnen måste införas eftersom många inte vågar vittna som det är idag. Som ett hjälpmedel för ökad trygghet vill vi underlätta möjligheten till kameraövervakning i offentliga miljöer. Antalet poliser måste öka och vår ambition är 10 000 fler poliser. För att uppnå det måste polisutbildningen ändras och lönerna höjas. 

Vi har ett ökande problem med islamism idag med hedersförtryck och parallellsamhällen. Islamismen hotar hela vår demokratiska ordning. Kristdemokraterna vill införa ett förbud mot att extremister från diktaturer som t.ex. Saudiarabien ska kunna finansiera verksamheter i Sverige med syfte att radikalisera. Idag finns skattefinansierade bidrag som betalas ut till islamistiska verksamheter och detta måste stoppas.

Det finns många personer i Norrköping som får försörjningsstöd fast de inte har rätt att vara i Sverige eftersom de har fått avslag på sin asylansökan. Vi vill verka för att avskaffa det kommunala försörjningsstödet för de som befinner sig i Sverige olovligt men också höja återetableringsstödet för de som själva väljer att lämna landet.

I Norrköpings kommun vill vi anställa fler kommunala ordningsvakter för att bistå polisen och utreda möjligheten till utökad kameraövervakning i offentliga miljöer för att skapa trygghet för våra medborgare. Det brottsförebyggande arbetet måste öka och för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen vill vi förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis. Vi anser också att en polis bör knytas till varje skola för att unga ska ha en naturlig relation till polisen i sitt hemområde. På det sättet får fler ungdomar en förebild och en positiv syn på poliser och deras arbete.

Vi vill sträva efter ett samhälle med gemenskap mellan alla människor och därför är det viktigt att förtydliga vilka värderingar som gäller men också de möjligheter som finns för att skapa sig ett tryggt och välmående liv i vårt land. Kristdemokraterna är redo att öka tryggheten.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vi påminns om Roma och oceanernas svall

Vi påminns om Roma och oceanernas svall

Norrköping ingen bra cykelstad

Norrköping ingen bra cykelstad

Stephan Andersson: När någon beskriver andra som mindre värda – se upp!

När någon beskriver andra som mindre värda – se upp!

Widar Andersson: Anna Selander har full koll på Pekings räls och broar

Profilbild

Angelica Forsberg: Hundägare rättslösa vid olyckor

Hundägare rättslösa vid olyckor
Visa fler