Norrköping behöver nya och hållbara trädgårdsstäder

Markområden finns för att producera småhus inom vår vackra kommun utan att röra den viktiga jordbruksmarken.

Det behövs byggas mer småhus och villor i Norrköping; det anser dagens debattör.

Det behövs byggas mer småhus och villor i Norrköping; det anser dagens debattör.

Foto: Josefine Antonsson

Debatt2021-11-29 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kommun har ett mål om att med korta ledtider tillhandahålla mark i varierande och attraktiva miljöer i hela kommunen och stimulera byggande och bostäder för olika behov så att Norrköping kan fortsätta att växa. Målet är byggrätter för 2000 lägenheter i flerbostadshus och minst 75 lägenheter i småhus, spridda geografiskt i kommunen. Formuleringen är realistisk och rimlig så långt.

Dock harmoniserar inte det kvantitativa målet med hur människor vill bo. Det finns ett antal undersökningar hur invånarna vill bo i Sverige (Boverket, Sifo) med utfallet att minst 70 procent vill bo i småhus. Politiken bör ta till sig det och tänka om när det gäller fördelningen av vilken typ av bostäder som ska byggas i framtiden.

En orsak till skevheterna i bostadsproduktionen är planmonopolet som innebär att kommunen bestämmer hur mark ska användas och bebyggas. Andra orsaker är grannar som överklagar; bygg gärna men inte nära mig, planprocesser som drar ut på tiden och höga markpriser, 50 procent byggkostnaden kan utgöras av markköpet. Det finns också en politisk ovilja att bygga småhus med tanke på alla bostads och hyresrätter som producerats de senaste åren. 

Historiskt sett så har det tidigare byggts fler småhus i förhållande till lägenheter i flerfamiljshus. Med facit i handen så borde miljonprogrammet -1965-1975 ha producerat ännu mera småhus vilket med stor sannolikhet skulle ha inneburit mindre segregation och ett väsentligt bättre boende jämfört med de stora betongkomplex i förorterna som i dag lider av undermåliga bostäder, otrygghet och gängkriminalitet.

Hur ska det då gå till att öka produktionen av småhus i kommunen? En ny bostadspolitisk med inriktning på småhus som kan bestå av olika upplåtelseformer såsom hyres, bostadsrätter samt äganderätter, där kommunen är behjälplig och pekar ut vart man får bygga, inte vart det är förbjudet. Nya detaljplaner måste tas fram i en snabbare takt.  

Vi Sverigedemokrater anser att markområden finns för att producera småhus inom vår stora och vackra kommun utan att röra den viktiga jordbruksmarken. Det är inte produktionskostnaden för ett nytt småhus utan brist på detaljplanerad lämplig mark som är det största hindret. Låt nya trädgårdsstäder växa fram där människor med fördel äger sin fastighet och kan odla, parkera sina fordon på en egen uppfart. Det är ett socialt och ekonomiskt hållbart boende. 

Stefan Bergström är kommunpolitiker för SD i Norrköping.
Stefan Bergström är kommunpolitiker för SD i Norrköping.